Transportsikkerhet under lupen

Gods stje­les som ald­ri før. An­gre­pe­ne på trai­le­re øker. Sam­ti­dig stik­ker trans­por­tø­re­ne ho­det i san­den og lar kun­de­ne be­ta­le. Trans­port­bran­sjen snak­ker ikke gjer­ne om sik­ker­het

Publisert

I dette og foregående nummer av Aktuell Sikkerhet har vi satt søkelyset på transportsikkerhet.

Gods stje­les som ald­ri før. An­gre­pe­ne på trai­le­re øker. Sam­ti­dig stik­ker trans­por­tø­re­ne ho­det i san­den og lar kun­de­ne be­ta­le.

Transportbransjen snakker ikke gjerne om sikkerhet

Trans­port­bran­sjen snak­ker ikke gjer­ne om sik­ker­het, skriver vår frilansjournalist Morten Valestrand om tilstandene i nabolandet Sverige. Der er sik­ker­hets­pro­ble­met i trans­port­bran­sjen gi­gan­tisk. I fjor ble det gjen­nom­ført over 500 an­grep på yr­kes­tra­fik­ken – bare i tre­kan­ten Gö­te­borg-Stock­holm-Mal­mö.

Men svenskene har også arbeidet med å finne sikkerhetsløsninger: Vol­vo og Se­cu­ri­tas sam­ar­bei­der om et nytt sik­ker­hets­sy­stem for lang­trans­port. Sy­ste­met skal hind­re an­grep på gods­trans­por­ter.

Norske sikkerhetsforhold

I dette bladet kan du lese om forholdene langs norske veier. Er tilstandene like ille her hos oss? Sjåførene er trygge nord for Svinesund, melder norsk transportbransje. Her tas sikkerheten på alvor. Hos oss er godsleveransene ikke utsatt for organiserte tyverier.

Men – det er et men her også: Lojaliteten i transportbransjen kan påvirke sikkerheten. Nyere forskning peker på at langtransportbransjen utgjør en egen subkultur med egne regler og normer. Myten om landeveiscowboyen lever, og bidrar til å skape et eget verdisystem.

Visse typer lovbrudd oppfattes som normale eller akseptable, riktignok dreier de seg mer om kjøre- og hviletidsbestemmelser enn om å spise av lasset.

Kriminaliteten på alvor

– Kriminaliteten i transportbransjen tar vi på største alvor, sier sikkerhetssjef Yngve Dahl Østrøm i DHL Express til Aktuell Sikkerhet. Vi feier ingenting under teppet. Kriminelle handlinger rettet mot transportbransjen har vært nedadgående de siste årene, både i antall tilfeller og i økonomisk henseende. Et aktivt og langsiktig forebyggende arbeid ligger bak denne nedgangen, opplyser Østrøm.

Kanskje er da ikke behovet for sikkerhetsløsninger i transportbransjen så stort? I alle fall rapporterer sikkerhetsbransjen at transportselskapene oppleves som fraværende på markedet for sikkerhetsprodukter. For teknologien finnes, ifølge Bjarte Falch Pederen i Vakt Service.

Vi setter vår lit til at tilstanden i norsk transportbransje vedvarer. For hva hjelper det med all verdens gode sikkerhetsløsninger i varehandelen, dersom varene forsvinner på veien før de i det hele tatt har funnet sin plass i butikkhyllene?

Med vennlig hilsen

Jan Tveita

Powered by Labrador CMS