Illustrasjon: yayimages.com
Illustrasjon: yayimages.com

– Avgjørende for å redde liv

LEDER: «For bare noen få år siden satt det langt inne for mange politifolk å erkjenne hvilken nyttig ressurs vekterne kan være.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 1/2019.

Aktuell Sikkerhet starter året med å sitere politiet, som poengterer at vekternes innsats kan være avgjørende i deres arbeid for å redde liv. Det handler om nødetatenes trening på samhandling i situasjoner karakterisert som pågående livstruende vold (Plivo). Som en reportasje i denne utgaven viser, ble sikkerhetsbransjen forbilledlig inkludert og benyttet da nødetatene i vinter øvde i realistiske omgivelser på Jessheim Storsenter.

For bare noen få år siden satt det langt inne for mange politifolk å erkjenne hvilken nyttig ressurs vekterne kan være. Dette har gradvis forbedret seg, og nådde nye høyder i fjor da det på politidistriktsnivå ble signert samhandlingsavtaler med sikkerhetsbransjen. Vi har tidligere omtalt dette i rosende ordlag på lederplass.

«Samhandlingsavtalen er blitt mer enn store ord og høytsvevende møter!»

Så hvorfor trekke det frem på nytt?
– Jo, fordi det vi ble vitne til under Plivo-øvelsene på Jessheim er et meget godt eksempel på at en av samhandlingsavtalens intensjoner er satt ut i live, og at den fungerer i praksis. Vi var lenge i tvil selv, men dette viser at vi tok feil. Samhandlingsavtalen er blitt mer enn store ord og høytsvevende møter!

På Jessheim var storsenterets sikkerhetssjef Kristian Sveen med i planleggingen av øvelsene, og sammen med politiførstebetjent Peder Aulie inkluderte han vekterne. Fra vaktrommet ble det hele tiden gitt informasjon til politiet om hva vekterne observerte på videoskjermene. Ute i senteret fungerte vektere som kjentmenn for nødetatene mens de øvde.

– Vekternes innsats kan være avgjørende i vårt arbeid for å redde liv, sier politiførstebetjenten.
Vi vet at det er mange med samme holdning, og håper vi gjennom 2019 får høre om flere positive erfaringer av samhandlingsavtalen. Et eksempel, utover Plivo-samarbeidet på Jessheim, er hvordan Trøndelag politidistrikt og sikkerhetsbransjen lykkes.

– Vi har ulike roller, men det finnes likevel et betydelig handlingsrom hvor vi sammen kan forebygge og bekjempe kriminalitet, sier næringslivskontakt Terje Lunde.

God lesning!

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 1/2019 her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS