Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Avgjørende med lokal oppfølging

LEDER: «Vår bønn til Politidirektoratet er at de følger opp avtalen tett – lokalt i hele Norge, slik at vi i fremtiden får en enhetlig praksis landet rundt. Det kan ingen påstå at sikkerhetsbransjen har vært bortskjemt med fra politiets side frem til nå.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 1/2018:

Tidligere i vinter signerte politidirektør Odd Reidar Humlegård intensjonsavtalen som forhåpentligvis får samhandlingen mellom politiet og sikkerhetsbransjen i hele landet til å blomstre. Signeringen skjedde i kjølvannet av en svært vellykket prøveperiode i Oslo politidistrikt, og så vel bransjen som politiet har grunn til å juble.

Samhandlingsavtalen innebærer en velfortjent anerkjennelse spesielt til vekterne og jobben de gjør. Den er viktig også for den delen av næringen som leverer tekniske løsninger. For politiet betyr avtalen en formalisering av hvordan de kan utnytte den enorme kapasiteten som sikkerhetsbransjen er. Det handler for eksempel om hverdagslig informasjonsutveksling og involvering i hverandres planer, øvelser, evaluering og læring, samt økt ressursutnyttelse ved uønskede hendelser.
Det som nå har skjedd er et resultat av mange års innsats fra bransjen i regi av NHO Service og Handel. Mange fortjener betydelig ros, og det er ingen grunn til å tro at noen av dem vil hvile på laurbærene. De vil garantert jobbe hardt også i fortsettelsen, til det beste for samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

Mer spent er vi på hvordan Politidirektoratet vil følge opp at landets politidistrikter forholder seg til føringene som er lagt. Det er viktig å merke seg at det i intensjonsavtalen står: «Det skal utarbeides lokale samarbeidsavtaler mellom politidistriktene og sikkerhetsbransjen. Innholdet i disse avtalene bør inneholde….». Videre står det: «Avtalen gir muligheter for lokale tilpasninger».

Politidirektøren lovet under signeringen at han allerede uken etterpå ville ha avtalen på agendaen da samtlige politimestere skulle samles. Det er en god start, og vi håper fortsettelsen blir like bra. Vår bønn til Politidirektoratet er at de følger opp avtalen tett – lokalt i hele Norge, slik at vi i fremtiden får en enhetlig praksis landet rundt.

Det kan ingen påstå at sikkerhetsbransjen har vært bortskjemt med fra politiets side frem til nå. Snarere tvert i mot. Ikke minst derfor er den inngåtte avtalen, og oppfølgingen av den, utrolig viktig.

Powered by Labrador CMS