Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

– Beklagelig og latterlig

LEDER: På tross av at sikkerhetsbransjen kontinuerlig, gjennom mange, mange år, har jobbet for økt anerkjennelse gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring, arbeides det i kulissene for at enkelte utdannelser skal forenkles med dertil reduserte kompetansekrav. Det er dypt beklagelig.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 4/2019.

Alarm24 AS er, som vi tidligere har omtalt, i dialog med Stortingets justiskomité om å få endret kravet til operatørene på alarmstasjonen i Bø i Vesterålen. Saken er aktualisert i høst, etter at Justisdepartementet kom med signaler om at vekterutdannelse er for mye forlangt for operatørene. Politikere, som for ikke mange år siden manet til høyere utdanning og kompetanse innen sikkerhetsbransjen – og som også vedtok nye krav om dette i lovs form – har altså ombestemt seg. På den måten undergraver de intensjonen med loven.

Ombestemt seg har også Justisdepartementet gjort når det gjelder krav til utdannelse for ordensvakter i egenvakthold. Det har vi også omtalt tidligere. Etter cirka ti års samarbeid mellom bransjen, fagmiljøer, byråkrater og politikere, gjorde daværende justisminister helomvending for snart to år siden. Han beordret en enda større forskjell på opplæringskravet for ordensvakter og ordensvakter i egenvakthold enn blant annet utelivsaktører allerede hadde klart å forhandle seg frem til. (Egenvakthold praktiseres på utesteder som har tillatelse til å drive dør- og ordensvakttjenester i eget hus).

Det er hevet over enhver tvil at ordensvakter ansatt i vaktselskaper og ordensvakter i egenvakthold utøver samme arbeidsoppgaver, har det samme ansvaret og må forholde seg til nøyaktig samme lovverk. Derfor er det latterlig, og ikke minst konkurransevridende, at kravet til opplæring og eksamen ikke er det samme.

Felles for de to sakene, om alarmstasjonoperatørene og ordenvaktene i egenvakthold, er at krefter i Justisdepartementet jobber mot et ferskt vedtatt lovverk på vegne av enkelte miljøer som åpenbart vil ha økonomiske fordeler av endrede kompetansekrav.

Innledningsvis påsto vi at det jobbes i kulissene med disse to utfordringene.

Når det gjelder utdanningskravet for ordensvakter i egenvakthold sliter både NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund med å få informasjon om hvordan saken står i dag. Justisdepartementet svarer heller ikke på Aktuell Sikkerhets spørsmål om saken.

Vi har heller ikke lykkes med å få informasjon fra departementet om hva som rører seg rundt opplæringskravet for alarmstasjon-operatører.

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 4/2019 her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om  sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

 

Powered by Labrador CMS