Lederartikkel

Det store verdivalget

Det er grunn til å hylle Avarn Security for at de i frykt for selv å bidra til urett, velger seg nye veier.

Publisert

Et av Nordens største sikkerhetsselskaper, Avarn Security, meldte nylig at konsernet avvikler sitt mangeårige samarbeid med Hikvision – både i Norge, Sverige og Finland.

For den kinesiske produsenten av overvåkingskameraer og annet sikkerhets-teknisk utstyr, betyr det i første omgang en stor nedgang i det nordiske nysalget. Etter hvert som garantiforpliktelsene utløper, vil Avarn Security, som inntil i fjor het Nokas, fullbyrde bruddet med kineserne.

Bakgrunnen for at de kutter ut Hikvision, er en mistanke om at den kinesiske produsenten bidrar til brudd på internasjonale menneskerettigheter, blant annet at de kan ha en rolle i krenkelsene mot etniske minoriteter i Xinjiang-provinsen. Det nevnes også en påstått forbindelse mellom Hikvision og den kinesiske militærindustrien.

Avarn Security har hatt ekstern bistand til å granske mistankene og påstandene, og det ligger i kortene at resultatet av dette arbeidet forsterker tidligere bekjentgjorte advarsler, fra blant andre Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

Hikvision har, etter Avarn Security sin oppfatning, ikke klart å dokumentere at de følger internasjonale menneskerettigheter.

Det er viktig å understreke at Avarn Security ikke påstår at Hikvision gjør noe galt, men at usikkerheten er nok til at de må gå på akkord med eget etisk regelverk hvis de fortsetter samarbeidet.

Vi har ikke hatt innsyn i Avarn Security sine granskingsrapporter, og har derfor ingen forutsetning for å påstå at de har rett i sine antagelser. Derimot er det grunn til å hylle sikkerhetsselskapet for at de i frykt for selv å bidra til urett, velger seg nye veier. Det er en stor operasjon å bytte ut en handelspartner etter flere års samarbeid. Et moment man heller ikke må glemme, er at bruddet også innebærer utfordringer for Hikvisions nordiske medarbeidere og distributører – som nå mister en viktig og trofast kunde i Avarn Security.

Det er viktig å understreke at Avarn Security ikke påstår at Hikvision gjør noe galt, men at usikkerheten er nok til at de må gå på akkord med eget etisk regelverk hvis de fortsetter samarbeidet.

Nå ligger ballen hos Hikvision. Dersom de på et tidspunkt kan dokumentere at egen virksomhet drives i tråd med leverandørkravene i nevnte etiske regelverk, bør det ikke være noe i veien for at de på nytt blir tatt inn i varmen.

Inntil videre blir det interessant å se hvordan bruddet på sikt påvirker markedet – og hvor mange som tar samme verdivalg som Avarn Security.

Powered by Labrador CMS