Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Historieløs, naiv og kommersiell

LEDER: «Dermed er billig øl og kommersielle hensyn viktigere også for den sittende justisministeren, sammenlignet med hensynet til innbyggernes sikkerhet i møte med ordensvakter og vektere.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 4/2018:

Alle som trodde og håpet at nåværende justisminister Tor Mikkel Wara skulle ta til fornuft om det reduserte opplæringskravet for ordensvakter i egenvakthold, må konstatere at han fremstår som like historieløs, naiv og kommersiell i den saken som sin forgjenger – Per Willy Amundsen.

Wara kunne fint ha tatt til orde for en helomvending, og reversert den håpløse og ikke minst overraskende ordren som Amundsen ga Politidirektoratet sent i fjor høst: Nemlig at de snarest måtte legge til rette for et redusert opplæringskrav for ordensvakter i egenvakthold – sammenlignet med det økte opplæringskravet som fra årsskiftet 2017-2018 gjelder for alle andre ordensvakter og vektere.

– Når omfanget av opplæringen blir noe mindre for ordensvakter, så er det for å redusere belastningen for små og mellomstore bedrifter.

Det svarer Tor Mikkel Wara i denne utgaven av Aktuell Sikkerhet på spørsmålet om hvorfor opplæringskravet for vektere/ordensvakter og ordensvakter i egenvakthold er ulikt, på tross av at de gjør nøyaktig samme jobb – og må forholde seg til nøyaktig samme lovverk.

Dermed er billig øl og kommersielle hensyn viktigere også for den sittende justisministeren, sammenlignet med hensynet til innbyggernes sikkerhet i møte med ordensvakter og vektere. Det var nemlig det som var bakgrunnen for den nye vaktvirksomhetsloven og kravet til økt opplæring; at befolkningen skal kunne være sikre på at vekterne og ordensvaktene har en god nok kompetanse til å gjøre jobben sin. Og da faller det på sin egen urimelighet at to av landets justisministere glemmer historien bak behovet for den nye vaktvirksomhetsloven, og lar seg styre av blant annet studentorganisasjoner som selger øl så billig at de ikke har råd til å koste på seg skikkelig skolerte vektere.

Det er ventet at det nye utdanningsløpet for ordensvakter i egenvakthold, altså ordensvakter som ikke er ansatt i selskaper som leier ut vektere, vil foreligge før jul. Justisdepartementet har bedt om en reduksjon uten å spesifisere ytterligere. La oss håpe at endringene blir minimale!

Powered by Labrador CMS