Illustrasjon: yayimages.com
Illustrasjon: yayimages.com

Imponerende samarbeid

LEDER: «2018 er året der den private sikkerhetsbransjen og politiet i hele Norge for alvor satte ut i praksis avtalen om å samhandle.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 6/2018:

Julehøytiden er i ferd med å senke seg, butikkeierne jubler over stor desembertrafikk og sikkerhetsbransjen avslutter trolig enda et år med vekst. Det er lite som tyder på at samfunnets behov for bistand til et godt sikkerhets- og beredskapsnivå er synkende. Snarere tvert imot!

I årets siste måned opplevde nemlig justisminister Tor Mikkel Wara å få bil og hus tagget ned med beskyldninger om rasisme. Dette skjedde omtrent parallelt med at politihuset i Ski mottok et brev som inneholdt eksplosiver. Ifølge politiet selv, var anordningen skarp og tilrettelagt for å skade. Begge eksemplene viser en form for angrep på demokratiet og den utøvende makt som vi sjelden rammes av i Norge. Også på IT-sikkerhetssiden er det store utfordringer og de hybride truslene står i kø.

Sammen med den generelle samfunnsutviklingen tydeliggjør disse alvorlige truslene hvilket enormt behov samfunnet har for å samle ressursene i kampen mot uønskede hendelser. 2018 er året der den private sikkerhetsbransjen og politiet i hele Norge for alvor satte
ut i praksis avtalen om å samhandle. Avtalen har allerede fungert i Oslo en stund, og nasjoner ute i den store verden lar seg imponere med ønske om å adoptere hele eller deler av samarbeidsmodellen.

Vi går også en spennende tid i møte når det gjelder bruk av kunstig intelligens. Utviklingen skjer enormt raskt, og vi har bare sett starten på hvordan effektive og smarte løsninger kan bidra til et tryggere samfunn. Politiet har det siste året rettet et spesielt søkelys på hvordan slikt teknisk utstyr kan brukes. De som jobber med dette skal ha ros for sin uredde og entusiastiske åpenhet for mulighetene som finnes, fremfor allerede i nåværende fase å la seg begrense av eventuelle hindre som dagens regelverk kan være. Måten det også her spilles på lag med den private sikkerhetsbransjen, må sies å være helt i tråd med intensjonen som tidligere nevnte samhandlingsavtale er tuftet på.

Hauses opp

Innledningsvis ble kjøpmennenes store desemberomsetning nevnt. Like sikkert som vi løper ned butikkene i julestria, hausses svinn- og tyveritallene opp. Men er det faktisk slik at det stjeles mer i årets siste måned enn ellers i året?

Tall fra Oslo politidistrikt forteller at desember var den måneden både i 2016 og i 2017 hvor det ble levert færrest anmeldelser om «grove tyverier, tyverier og mindre tyverier fra butikker og andre salgssteder». Statistikken viser at mars, juli, august og oktober var de månedene i 2017 hvor flest anmeldelser ble levert.

Den positive posisjonen og tilliten som sikkerhetsbransjen har nådd i samfunnet, er bygd opp gjennom målrettet arbeid i flere år – godt ledet an av NHO Service og Handel. La oss håpe fortsettelsen blir like bra, og at iveren etter mersalg ikke tuftes på tåkelagte fakta og etablering av unødig frykt slik at tilliten reduseres. God jul og godt nytt år!

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 6/2018 her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS