Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Mer må ut på anbud

LEDER: På Stortinget benyttes kun egenvakthold, mens departementene ifølge DSS er blant dem som forventer at de skal passes på av egne sikkerhetsvakter.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 4/2016

For fire år siden besøkte jeg gassanlegget som Shell har på Nyhamna i Møre og Romsdal. Der måtte alt fungere prikkfritt for at gassproduksjonen skulle kunne opprettholdes. Denne ble verdsatt til én milliard kroner ukentlig!

Vektere fra G4S ble ansett for å være en særdeles viktig aktør i driften. De betjente blant annet høyrisikoanleggets egen redningsstasjon. I dag er det Nokas som er der, akkurat som Securitas ivaretar sikkerheten ved Statoils mange anlegg.

– Vekternes tilstedeværelse og kompetanse er avgjørende for at vi til enhver tid har en tilfredsstillende beredskap. Deres innsats og kompetanse er nødvendig for å drifte anlegget sikkert.

Det sa Shell sin plassjef, for deretter å forklare hvor avhengige de var av det han omtalte som en solid førstelinjeberedskap i form av vektere med spesialkompetanse.

En ulykke, gasslekkasje eller annet trøbbel på Nyhamna kan nemlig få katastrofale følger. Ett av mange skrekkscenarier er at produksjonen på Ormen Lange skal gå ned, og at blant annet 12 millioner briter mister sin livsviktige gassforsyning.

Oljeselskapene har med andre ord betydelig tillit til private aktører når det gjelder avgjørende og viktig sikring. Slik er det også med dem som er ansvarlige for landets luftfart.

Den samme tilliten er imidlertid ikke forankret hos politikere og byråkrater. På Stortinget benyttes kun egenvakthold, mens departementene ifølge DSS er blant dem som forventer at de skal passes på av egne sikkerhetsvakter. Grunnen
oppgis å være bedre kontroll og kontinuitet enn hva de opplever med kommersielle vektere.

Aktuell Sikkerhet er enig med fem av ti nordmenn som mener at private vaktselskaper kan sikre Stortinget, regjeringskvartalet og andre offentlige institusjoner som i dag sikres av egenvakthold. I alle fall inntil det motsatte er bevist. Legg derfor all vektertjeneste som er underlagt Lov om vaktvirksomhet ut på anbud. Skikkelige kravspesifikasjoner og oppfølging av disse, vil kunne gi svar på hvem som har best kontroll og kontinuitet, kanskje til og med hvem av alternativene som også bidrar til best samfunnsøkonomi.

(PS: DSS kjøper inn en stor mengde private vektertjenester, men bruker samtidig egne sikkerhetsvakter til en rekke oppdrag.)

Les mer om Aktuell Sikkerhet 4/2016 her

Powered by Labrador CMS