– Nå må det handles!

LEDER: «Samfunnet kunne vært langt bedre rustet mot krisesituasjoner dersom det offentlige hadde tatt sikkerhetsbransjen på alvor og inkludert den i det nasjonale samfunnsberedskapsarbeidet.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 2/2017

Norsk Narkotikapolitiforening samarbeider med blant andre ordensvaktselskaper i flere byer for å bekjempe kombinasjonen narkotika og uteliv.

Dialog, informasjonsutveksling, kompetanseheving og solid forankring hos politisjefer og ordførere, er viktige elementer i suksessformelen bak Bry Deg Uteliv.

I denne utgaven kan du lese om hvordan Bry Deg Uteliv har redusert utelivskriminaliteten, og dermed også ordensvaktenes arbeidsforhold i Tønsberg, i kjølvannet av et velfungerende samarbeid mellom det offentlige og den private sikkerhetsbransjen.

I april ble Europa utsatt for sitt fjerde terrorangrep der lastebil eller bil er brukt for å drepe og skade i store folkemengder.

Dagen etter det siste lastebilangrepet, i Stockholm, ble en gutt i Oslo tatt med en bombe. Umiddelbart etterpå ble trusselnivået i Norge oppjustert. PST argumenterte med at det er sannsynlig, og ikke bare mulig at Norge utsettes for et terrorangrep.

Seks år er gått siden terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og på Utøya. Det stilles stadig spørsmål om vi er tilstrekkelig forberedt på nye angrep.

Om svaret er ja eller nei, det er andre bedre kvalifisert til å svare på. Derimot er vi ubeskjedne nok til å påstå at samfunnet kunne vært langt bedre rustet mot krisesituasjoner dersom det offentlige hadde tatt sikkerhetsbransjen på alvor og inkludert den i det nasjonale samfunnsberedskapsarbeidet.

Innledningsvis kunne du lese om det velfungerende samarbeidet Bry Deg Uteliv – der private og offentlige satser i fellesskap, og faktisk oppnår gode resultater.

Slik kan det også bli i samfunnsberedskapsarbeidet. I mange år har private aktører med betydelig kompetanse og tusenvis av vektere vært på tilbudssiden. Dialogen med myndighetene er der, og informasjonsutvekslingen er forbedret. Men hittil har det offentlige vært altfor gjerrige når det gjelder tillit og vilje til inkludering i opplæring, trening og planverk.

Det offentlige forventer at vekterne «er der» hvis det smeller – akkurat som de var 22. juli 2011 – men politikere og byråkrater har hittil vist liten vilje til å vedta en samarbeidsform og legge til rette for at private skal kunne tilegne seg kompetanse og kunnskap om hvordan de skal bidra. Det må det gjøres noe med! Prat må realiseres i handling!

Les mer om Aktuell Sikkerhet 2/2017 her

Powered by Labrador CMS