Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

– Politiet blir mer og mer komplisert å kommunisere med

LEDER: «Som regel har jeg tatt politiet i forsvar og forsøkt å finne fornuftige forklaringer på det folk har omtalt som unnfallenhet. Egne erfaringer den siste tiden har imidlertid fått meg til å tvile.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 4/2017

Det er med stor spenning jeg lurer på om politiets tillit hos privat og offentlig næringsliv har økt de siste to årene. Svaret kommer med Næringslivets Sikkerhetsråds offentliggjøring av Krisino 20. september.

Krisino-undersøkelsen måler temperaturen på kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv. I 2015 viste undersøkelsen at åtte prosent unnlot å anmelde ett eller flere straffbare forhold. 35 prosent av disse begrunnet dette med manglende tillit til politiets kompetanse. Sju av ti opplyste at de unnlot å anmelde i overbevisning om at forholdet uansett ville bli henlagt.

Jeg har alltid hatt tillit til norsk politi og påtalemyndighet. Som krimjournalist gjennom 15 år ristet jeg ofte på hodet av folks klaging over henleggelser, og påstander om manglende entusiasme og latskap i etaten. Som regel har jeg tatt politiet i forsvar og forsøkt å finne fornuftige forklaringer på det folk har omtalt som unnfallenhet.

Egne erfaringer den siste tiden har imidlertid fått meg til å tvile. Kanskje har jeg vært godtroende og tatt feil?

I flere uker har jeg forsøkt å finne ut hvilke dispensasjoner det innbrudds-rammede Akershusfirmaet Børselars eventuelt har hatt i sin våpensalgbevilling (se side 16 i Aktuell Sikkerhet nr 472017). Dette har kostet meg timer med telefonsamtaler til politiet – til ingen nytte. Håpet var å få et svar jeg kunne bruke i en reportasje. I skrivende stund er jeg like uvitende; fordi samtlige jeg har snakket med har sendt spørsmålet mitt videre i alle retninger. Enten fordi de vegrer seg for å svare – eller aldri ringer tilbake som lovet.

Dette er ett av mange eksempler de siste årene der jeg opplever at politiet blir mer og mer komplisert å kommunisere med.

Jeg har også privat, det siste halvåret, kommunisert skriftlig med Oslo-politiet om en anmeldelse jeg leverte. Én henvendelse brukte Oslo-politiet fire måneder på før den i det hele tatt ble besvart, og et brev jeg sendte 31. juli er ikke besvart per. 5. september.

Dersom kriminalutsatte næringslivsaktører opplever like dårlig respons og service, forstår jeg godt at politi-tilliten blir satt på prøve og at mange lar være å anmelde. Men, jeg håper det er jeg som har vært uheldig, og at situasjonen er bedret siden forrige Krisino for et par år siden.

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 4/2017 her

Powered by Labrador CMS