Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

«Postmannen slurvet og la passet til en vilt fremmed person i postkassen min. Det kunne gitt alvorlige konsekvenser.»

LEDER: «Når et pass utstedes er det uakseptabelt at myndighetene legger til rette for at det ukontrollert kan forsvinne. Uten kontroll på sendingen slik dagens praksis er, åpner det for at kriminelle kan klare å påføre passets rettmessige eier stor skade ved å misbruke det.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 3/2018:

Etter at 33.920 nordmenn meldte passet sitt tapt eller stjålet i 2016, uttrykte Politidirektoratet stor bekymring og appellerte til bedring. Det hjalp lite, og antall forsvunne pass steg ifølge Dagbladet med 481 i 2017.

Det er en kjent sak at det er viktig å passe på passet sitt. Kommer dette reise- og verdidokumentet på avveie kan konsekvensene av et identitetstyveri bli smertefulle i årevis. Derfor er det uansvarlig at myndighetene sender nye pass i ordinært brev uten sporing og kontroll. Det er å gamble med folks personopplysninger!

Det hendte meg i vår, at jeg plutselig var i besittelse av passet til en person jeg ikke ante hvem var. Konvolutten var merket med vedkommendes navn, som ikke ligner mitt. Gatene vi bor i har forskjellige navn. Det eneste vi har felles er postnummeret. Postmannen hadde slurvet og lagt passet til en fremmed person i postkassen min. Det kunne gitt alvorlige konsekvenser. Formen på, og avsenderen av konvolutten levnet liten tvil om innholdet.

Når et pass utstedes er det uakseptabelt at myndighetene legger til rette for at det ukontrollert kan forsvinne. Uten kontroll på sendingen slik dagens praksis er, åpner det for at kriminelle kan klare å påføre passets rettmessige eier stor skade ved å misbruke det. Myndighetene må slutte å sende pass som ordinær post, og heller velge ordningen med rekommandert sending. Dette vil være et betydelig bidrag til å redusere faren for at pass kommer på avveie og misbrukes. Samme løsning bør også velges for blant annet fører- og bankkort.

Regelen er at den som venter på passet sitt skal gi melding til politiet dersom det ikke er mottatt innen ti virkedager. Tapet registreres da i passregisteret for å hindre misbruk.

Man skal være rimelig naiv for å hevde at ikke et pass på avveie kan misbrukes selv om det er registrert tapt i passregisteret. Vi vet alle at pass godtas i en rekke sammenhenger uten at det kryssjekkes mot passregistret.

For ordens skyld: Passet jeg mottok ble levert tilbake til rettmessig eier, som ikke hadde meldt det savnet – på tross av at det tok mer enn ti dager før jeg klarte å få tak i vedkommende.

God sommer – og husk å passe på passet ditt!

Powered by Labrador CMS