Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Total mangel på respekt

LEDER: Er det noe sikkerhetsbransjen har blitt gode på de siste årene, så er det å vente. Helt siden 2009 har usikkerheten rådet om hvilke utdanningskrav som skal gjelde for fremtidens vektere og ordensvakter.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 1/2016

Dette på tross av at en arbeidsgruppe nedsatt av Politidirektoratet (POD) overholdt Justisdepartementets frist og leverte sitt konkrete forslag høsten 2011. Men hva skjedde etterpå? Jo, det tok utrolig lang tid før en nedtonet versjon av forslaget, med lavere utdanningskrav enn foreslått, ble returnert fra departementet. Dette kom offentligheten til kjenne i POD først på slutten av 2014.

Hvorfor det tok tre år, har aldri kommet frem. Men uansett årsak, så vitner det om total mangel på respekt – både overfor den nye vaktvirksomhetsloven og dens forskrift, samt hele sikkerhetsbransjen som gjennom flere år har levd i et vakuum.

En ny og styrket arbeidsgruppe ble nedsatt av POD høsten 2015, og fristen Justisdepartementet ga denne for på nytt å foreslå et konkret utdanningsløp, var 1. februar i 2016.

Den datoen er passert, men arbeidsgruppen – som i tillegg til bransjerepresentanter har med seg folk fra brannetaten, ambulansefaget, Helsedirektoratet og Generaladvokaten – vil trolig overlevere sitt forslag i løpet av våren.

I tillegg til at det er store forventninger til innholdet i læreplanen som arbeidsgruppen legger frem, er det knyttet stor spenning til når en eksamensløsning og det planlagte vekterregisteret blir klart. Alt dette henger sammen, og vi spår at ny vekteropplæring uansett ikke blir realisert på denne siden av nyttår. Måten denne saken er håndtert på i byråkratiet, er alt annet enn imponerende. Løsningen burde vært klar for lengst!

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 1/2016 her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS