Illustrasjon: yayimages.com
Illustrasjon: yayimages.com

Tungt uten teknikk

LEDER: Ledere og funksjonærer i Securitas går en usikker fremtid i møte når selskapet skal nedbemanne for å kutte kostnader med 50 millioner kroner.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 2/2019.

Behovet for omstilling forklares med utbredelse av teknologi, og en organisasjon rigget for vekst i manuelle tjenester uten at økningen kom. Overflødige administrasjonsressurser forklares også med tap av avtaler innen vakt.

De dyrekjøpte erfaringene som Securitas gjør seg i disse dager, er viktig lærdom for alle i bransjen. Uten raskt å forberede seg på at markedet for manuelle tjenester blir mindre og mindre – og samtidig kunne imøtekomme den stadig økende etterspørselen etter tekniske sikkerhetsløsninger, kan fremtiden bli tyngre for mange.

Tall fra NHO Service og Handel viser en omsetningsøkning i segmentet teknikk/alarm på 40 prosent fra 2013 til 2018. Til sammenligning viser omsetningen innen manuelle tjenester en nedgang på to prosent i samme periode. Isolert sett er nedgangen for vakthold på 0,2 prosent fra 2013 til 2018.

Vår spådom er at de som leverer vakttjenester uten også å være dyktige innen teknisk sikkerhet, sakte men sikkert vil slite i årene som kommer.

Samtidig som bransjen vokser og sikkerhetsselskapene kjemper om kundene, er det viktig for alle å ta en pust i bakken og sjekke om etikken sitter som den skal i organisasjonen. Vi tenker spesielt på vekterne, som hver dag og natt utfører utfordrende oppgaver – ofte i omgivelser der folk kan være ustabile, sinte og voldelige – og ikke minst provoserende.

En fersk dom fra Oslo tingrett aktualiserer hvor viktig det er å vite hvor grensene går. I straffesaken hvor en voldsmann ble dømt for å ha skallet ned en vekter, påstås det fra dommerne at domfelte etterpå ble utsatt for uhjemlet voldsbruk:

– Overvåkingsbilder viser at han blant annet ble slått med cirka ti slag av to vektere, heter det i dommen.

Aktuell Sikkerhet har ikke sett bildene eller snakket med noen av de involverte. Men vi har lest dommen med klar kritikk av vekternes håndtering. Domfelte er til og med gitt strafferabatt fordi han skal ha blitt slått av vekterne.

Hvis dommernes observasjon av voldsbruk er riktig, er det svært alvorlig. Den eneste måten vekternes arbeidsgiver kan gjenreise tilliten for seg selv og resten av bransjen, er å undersøke saken grundig og sørge for at slike hendelser ikke gjentar seg.
Dersom det er omstendigheter som forsvarer voldsbruken, må det dokumenteres.

Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 2/2019 her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS