Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Verdt å vente på anbudsrunde

LEDER: «At sikkerhetsselskaper velger å gi sine nyutdannede vektere ID-kort som ikke er i henhold til myndighetenes krav, er i utgangspunktet overraskende all den tid en samlet bransje har applaudert en standardisering som skal forebygge juks. Årsaken til dagens praksis viser seg å være den meget høye kostnaden hologrammet utløser.»

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Aktuell sikkerhet 2/2018:

Vektere utdannet etter den nye læreplanen som trådte i kraft ved nyttår, er i vinter og vår sendt ut i jobb med ID-kort som ikke tilfredsstiller Politidirektoratets krav.

Grunnen er blant annet at ID-kortene mangler hologram.

– Som sikkerhet mot forfalsking skal kortene utstyres med hologram utformet som logoen til vaktselskapet vekteren er ansatt i, heter det i Politidirektoratets gjeldende krav til standardisering av vekter-legitimasjonen.

At sikkerhetsselskaper velger å gi sine nyutdannede vektere ID-kort som ikke er i henhold til myndighetenes krav, er i utgangspunktet overraskende all den tid en samlet bransje har applaudert en standardisering som skal forebygge juks. Årsaken til dagens praksis viser seg å være den meget høye kostnaden hologrammet utløser. Uten å gå i detalj om tekniske utfordringer, er prisen titalls tusen kroner for hvert enkelt kort i små selskaper. Jo færre ansatte, desto dyrere blir kortene.

Politidirektoratet erkjenner i ettertid at kravet de stilte er urimelig. At myndighetene stilltiende aksepterer kvasi-løsningen som nå praktiseres, bekrefter etter vårt syn dette. Det skinner gjennom at Politidirektoratet ønsket å skape en ordning som hindrer juks, at de kom i gang med arbeidet altfor seint – og at gjennomførbarheten av tiltaket aldri ble sjekket.

Denne situasjonen var det helt unødvendig å komme i, da arbeidet med nytt ID-kort er en konsekvens av den nye Vaktvirksomhetsloven som allerede ble endret ved lov 19. juni 2009, med ikrafttredelse 1. april 2011. Denne forsinkelsen føyer seg inn i rekken av mange utsettelser og uforutsigbarheter som har skapt frustrasjon i sikkerhetsbransjen gjennom disse årene. Resultatet er at bransjen inntil videre tar seg til rette, og at myndighetene og bransjen på nytt setter seg sammen og finner en løsning. Dette arbeidet pågikk i samme øyeblikk som denne utgaven av Aktuell Sikkerhet ble trykket.

Hologram er blant sikkerhetstiltakene som ligger inne i førerkort og andre offentlige legitimasjoner. Vi mener tilsvarende sikkerhetstiltak også er nødvendig i vekterlegitimasjonen. Etter vårt syn er det eneste fornuftige nå, å lage en anbudskonkurranse og finne én aktør som på nasjonalt plan kan utstede ID-kortene. Dette er en ordning som fungerer i andre bransjer, og som følge av mengden kort vil kunne gi en forsvarlig pris per stykk.

Dette vil øke sikkerheten mot forfalskning og juks, det vil øke selvfølelsen og status for vekterne som bærer et kort «utstedt av staten» og det vil forhåpentligvis gjøre det enklere å håndtere et fremtidig vekterregister. Selv om en anbudskonkurranse nødvendigvis vil ta litt tid, er det verdt å vente på – for å få et sikkert ID-kort.

Powered by Labrador CMS