Lensmann Terje Krogstad slipper å demontere sikkerhetskameraene i Brumunddal sentrum (foto: Even Rise).

Lensmann vant over Datatilsynet

Ringsakers lensmannen Terje Krogstad slipper å skru ned igjen seks sikkerhetskameraer som er montert i Brumunddal sentrum. Han og og Innlandet politidistrikt får medhold i Personvernnemnda om at kameraene er lovlig.

Publisert

Datatilsynet ga i utgangspunktet politiet pålegg om å ta ned igjen kameraene av personvernhensyn.

– Kameraovervåkingen ivaretar berettigede interesser som veier tyngre enn de registrertes personvern, heter det i vedtaket fra Personvernnemnda.

– Dette har vi jobbet lenge for, og denne avgjørelsen er av stor betydning for innbyggerne i Brumunddal, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad i en pressemelding.

Til Aktuell Sikkerhet uttdyper han gleden over å ha blitt hørt slik:

– Jeg er glad for at sakligheten i vår argumentasjon nådde frem. Vi har også fått frem budskapet om at det er politiet som er best på politifaglige vurderinger, blant annet for hvordan vi best kan jobbe forebyggende. Per i dag er cirka 30 straffbare forhold oppklart, som vi neppe ville funnet løsning på uten kameraene.

De seks kameraene som er plassert i Brumunddal sentrum gjør opptak hele døgnet. Opptakene brukes forebyggende og bidrar til at uønskede situasjoner og kriminelle handlinger unngås.

Her kan du lese et sammendrag av Personvernnemdas vedtak om sikkerhetskameraene i Brumunddal:

Saken gjelder klage på Datatilsynets pålegg om at Innlandet politidistrikt må avslutte kameraovervåkingen i Brumunddal sentrum fordi behandlingen mangler hjemmel i personopplysningsloven paragraf 8 f, jfr. paragraf 37. Nemnda kommer etter en interesseavveining til at politiets berettigede interesse i å benytte kameraovervåking i dette tilfellet overstiger hensynet til de registrertes personvern. Det tas utgangspunkt i kriminalitetsbildet i Brumunddal noen år tilbake, nedgangen i straffesaker etter at overvåkingen ble iverksatt, politiets opplysninger om antall straffesaker som er oppklart som følge av opptakene, samt den trygghetsfølelsen befolkningen har. Disse interessene veies opp mot ulempene ved overvåking av det offentlige rom. Nemnda legger vekt på at det er forsøkt andre, mindre personinngripende tiltak, som at personverninngrepet er avdempet noe ved begrenset lagringstid, begrensninger i hvem som har tilgang til opptakene og ved at det ikke dreier seg om en kontinuerlig overvåking i den forstand at noen kontinuerlig følger opptakene i sanntid. Nemnda viser til PVN-2005-12 (Sporveisbussene) og PVN-2005-13 (NSB). Uttalelser om betydningen og vektingen av politifaglige vurderinger bør Datatilsynet og nemnda være forsiktige med å overprøve.

Les lederartikkelen i Aktuell Sikkerhet om Personvernnemndas vedtak her.

Her kan du lese om spleiselaget mellom Ringsaker kommune og Ringsaker lensmannskontor.

Les lederartikkelen i Aktuell Sikkerhet som oppfordret Personvernnemda om å overstyre Datatilsynets pålegg.

Powered by Labrador CMS