Jahn Gulbrandsen, Stellan Johansen og Hans Petter Mørkhagen i Oneco Technologies har det travelt med prosjekteringen av jobben de har fått med lås og beslag i Økern Portal (foto: Even Rise).
Jahn Gulbrandsen, Stellan Johansen og Hans Petter Mørkhagen i Oneco Technologies har det travelt med prosjekteringen av jobben de har fått med lås og beslag i Økern Portal (foto: Even Rise).

Leverer lås og beslag til "teknologisk høyborg"

Når 1.450 dørmiljøer skal utstyres med lås- og beslag i et prestisjebygg som er under oppføring i Oslo, så er det Oneco Technologies som sørger for leveransen.

Publisert

Et av Norges største byggeprosjekter er for tiden Økern Portal i Oslo. Der bygges et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø, med en fasade som i hovedsak består av resirkulert skrapaluminium.

Byggherren, som er Oslo Pensjonsforsikring, har ambisjoner om å skape Oslos beste sted å være – enten man er på jobb eller har fri. Det svære prosjektet inkluderer fellesarealer, kontorer og handlegate med butikker og spisesteder, samt grøntarealer og løpebane på taket.

Halvparten av Økern Portal åpnes 1. desember 2020, og resten skal stå ferdig sommeren etterpå. Alt i alt er det fem sammenhengende bygg bestående av blant annet 50.000 kvadratmeter kontorer og en handlegate på 10.500 kvadratmeter.

Ansetter flere

– For oss i Oneco Technologies er kontrakten for Økern Portal svært betydningsfull. Vi skal levere alt av lås og beslag til 1.450 dører. Dette gir oss en omsetning på mellom 11 og 15 millioner kroner, sier salgssjef Jahn Gulbrandsen i Oneco Technologies, divisjon sikkerhet.

Kontrakten ble signert for kort tid siden, og systemkonsulent og låsesmed Hans Petter Mørkhagen i Oneco Technologies bruker nå førjulstiden til prosjektering for å få satt ulike bestillinger i produksjon.

– Første del av prosjektet skal stå ferdig om ett år. Derfor er det viktig å sikre at vi har alle deler etter hvert som arbeidet skrider frem. Vi skal levere og montere alt fra enkle dørvridere til de mest kompliserte dørautomatikkene og motorlåsene, sier Mørkhagen.

Oneco Technologies er godkjent lærebedrift og har gjennom det siste året fått økt oppdragsmengde innen låsesmedfaget.

– Vi er nå i en fase der vi ansetter flere med låsefag-ekspertise. For oss er det et krav at alle som bidrar i slike jobber har en helhetlig forståelse. Det gjelder også eventuelt innleid personell, sier Mørkhagen.

Når det gjelder adgangskontroll i Økern Portal, så ligger dette inne i elektro-entreprisen. Denne kontrakten vant Lysteknikk Elektroentreprenør AS.

Nytenking

Byggherren har gått ut med at Telia er en av leietakerne som skal inn i Økern Portal, også omtalt som den teknologiske høyborgen på Økern.

– Økern Portal er et prestisjeprosjekt for oss, og det er ekstra spennende og utfordrende med bygg som har leietakere med mer enn tradisjonelle krav til sikkerhet, sier Gulbrandsen.

For Oneco Technologies innebærer avtalen med Økern Portal betydelig forutsigbarhet og gir mulighet for mer langsiktighet enn de har hatt tidligere. Oneco, som er landsdekkende, startet satsingen på sikkerhet i fjor høst. Siden den gang har de sikret seg flere store avtaler, deriblant Økern Portal og Telegrafbygningen i Kongens gate som Aktuell Sikkerhet har omtalt tidligere.

– Vi gleder oss til å gjennomføre leveransen til Økern Portal. Utover i prosjektet er det tatt høyde for nytenking og utradisjonelle løsninger i låsesmedfaget dersom de kan gi mer effektiv drift og administrasjon. Vår oppdragsgiver er meget foroverlent og åpen for ny teknologi. Vi ser også frem til at Økern Portal skal utvides med hotell, sier Jahn Gulbrandsen.

Powered by Labrador CMS