PSS Securitas har valgt å ikke godkjenne seg som lærebedrift. Det kostet selskapet smittevern-oppdraget de hadde på Horten videregående skole.
PSS Securitas har valgt å ikke godkjenne seg som lærebedrift. Det kostet selskapet smittevern-oppdraget de hadde på Horten videregående skole.

Fylkeskommune terminerer PSS-kontrakt

Vestfold og Telemark fylkeskommune brøt egne seriøsitetsbestemmelser da de leide inn «smittevern-vektere» ved Horten videregående skole. Tirsdag ble avtalen med PSS Securitas terminert på dagen.

Publisert

Årsaken til at PSS Securitas ikke får fortsette ved skolen, er selskapets manglende godkjenning som lærebedrift.

– Fylkesrådmannen ba administrasjon om å undersøke alle sider rundt denne anskaffelsen. Da det viste seg at PSS Securitas ikke er godkjent som lærebedrift, instruerte jeg rektor om å terminere kontrakten. Dette fordi seriøsitetsbestemmelsene i Vestfold og Telemark fylkeskommune sier at vi ikke kan kjøpe tjenester av virksomheter uten slik godkjenning.

Det sier seksjonsleder Stig Larsen i sektor utvikling, opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Det er trist at en avtale sies opp på bakgrunn av at vi ikke er en godkjent lærebedrift. Så vidt meg bekjent er det ikke noe krav om at norske bedrifter skal være det, og derfor har vi per dags dato ikke hatt dette på agendaen. Dersom kunder i offentlig sektor ønsker, skal vi selvfølgelig sørge for at vi blir godkjent, sier daglig leder Harald Lilleeidet i PSS Securitas.

Hektisk koronatid

Det var i august at Horten videregående skole ble tilbudt vektertjeneste fra PSS Securitas. Det Securitas-eide selskapet tilbød forebyggende innsats fra vektere for å redusere smittefaren ved skolen.

Partene ble enige, og 21. september begynte vekterne arbeidet med å «skape trygge og gode opplevelser med smittevern», blant annet ved å påse at elevene holdt tilstrekkelig avstand mellom seg.

13. oktober terminerte skolen avtalen. Stig Larsen poengterer at anskaffelsen ble gjort som en prøveordning av rektor i en presset og hektisk korona-tid. Han ser på dette som en forklaring på hvorfor fylkeskommunenes regler er brutt, men understreker at det ikke unnskylder fravikelse av de vedtatte seriøsitetsbestemmelsene.

– Her har ting skjedd fort. Når fylkesrådmannen nå har bedt om at alle sider av anskaffelsen skal undersøkes, så er det ikke for å finne noen syndebukk. Vi vil se på flere sider ved denne bestillingen, og finne ut hva vi kan lære av hendelsen, sier Stig Larsen.

Eirin Farmen, seksjonsleder konsernstyring i fylkeskommunen, skal lede kartleggingen som startes. Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor Aktuell Sikkerhet.

Stor respekt

Smittevernvaktholdet startet opp etter at det oppsto brudd i meklingen mellom NHO Service og Handel – og Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Dette førte til støy og påstander om streikebryteri.

NAF har blant annet hevdet at det er skammelig og oppsiktsvekkende at Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker vektere fra et selskap uten tariffavtale. De påstår også at PSS Securitas underbyr konkurrenter ved ikke å betale tariff.

– Jeg har stor respekt for den jobben som fagforeningene gjør, men de må argumentere med sannhet og fakta. Disse påstandene tar jeg sterk avstand fra, sier Harald Lilleeidet i PSS Securitas.

– Ansatte er dessverre redde for å stå frem, men vi jobber med å skaffe mer dokumentasjon, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Vi sier sitter på dokumentasjon fra en vekter som i ordinær ordensvakttjeneste har 190 kroner i flat timelønn, og 180 kroner i flat timelønn på arrangementer, sier Mikkelsen

– Lønnes over tariff

I Norge er det organisasjonsfrihet og ingen krav om tariffavtale.

I Vestfold og Telemark fylkeskommune gjelder følgende krav i seriøsitetsbestemmelsene:

Oppdragsgiver stiller krav om at ansatte hos leverandør og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha minst lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale, med tilhørende hovedavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, feriepenger, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Videre skal det kunne dokumenteres at det innbetales Pensjon (OTP) og lovbestemt yrkesskadeforsikring for samtlige ansatte.

PSS har garantert at nevnte krav blir innfridd, og at vekterne lønnes over tariff.

– Ønsker ikke tariff

I forbindelse med kontraktsinngåelsen, opplyste PSS Securitas dette til fylkeskommunen:

«De ansatte har ikke ønsket tariffavtale, og vi er av den oppfatning at årsaken er at alle er fornøyde med sine vilkår».

– Hvordan harmonerer det med at Norsk Arbeidsmandsforbund hevder å ha sendt brev til PSS Securitas med krav om tariffavtale i vår?

– Vi forholder oss til regler i norsk arbeidsliv, og det er jo ikke slik at Norsk Arbeidsmandsforbund kan pålegge en arbeidsgiver å inngå tariffavtale.

– Hvis dere mottok et slikt krav i vår, er det da riktig å opplyse til fylkeskommunen at «de ansatte ikke ønsket tariffavtale»?

– Et fåtall i PSS Securitas er organiserte, og de fleste som er organiserte er det gjennom sin jobb i Securitas. Der har de tariffavtale. Hos oss jobber de ekstra på deltid. Det er slik vårt konsept er bygd opp. Det er for øvrig slik at mange av de organiserte har meldt seg ut av Norsk Arbeidsmandsforbund den siste tiden, dette med bakgrunn i de faktiske feilene denne arbeidstakerorganisasjonen sprer rundt om arbeidsforholdene; blant annet knyttet til oppdraget i Horten, sier Lilleeidet.

– Kan du forstå at enkelte lurer på om dere førte fylkeskommunen bak lyset da dere opplyse om at det ikke er noen ansatte som har bedt om tariffavtale?

– Nei. Vi har en fin dialog med Norsk Arbeidsmandsforbund og er enige om å ta den opp igjen når den pågående streiken er løst. Da skal vi fortsette den gode praten, sier Harald Lilleeidet.

Jeg tar gjerne en prat med Harald Lilleeidet når konflikten er over, sier Terje Mikkelsen – som imøtegår PSS-sjefen angående fall i antall medlemmer:

– Vi har registrert en utmelding av ett medlem fra PSS Securitas etter at streiken oppsto. Samtidig var det onsdag morgen registrert 220 nye innmeldinger i samme periode. 12 av disse jobber i PSS Securitas, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS