Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, har tro på en løsning i konflikten med vekterne.

NHO-fremstøt for vekter-løsning

NHO Service og Handel sendte i går nytt tilbud til de streikende vekterne, og har gjengitt deler av dette i en pressemelding i dag. Tilbudet hevdes blant annet å gi vekterne 8.000 kroner mer i årslønn.

Publisert

NHO Service og Handel hevder at alle hovedkravene fra arbeidstakersiden er imøtekommet. Norsk Arbeidsmandsforbund er ikke helt enig. Streiken har vart siden 16. september. I dag er 2.169 vektere i streik. Det er varslet en opptrapping til 2.398 streikende vektere natt til 2. november.

I nevnte pressemelding poengterer NHO Service og Handel at verken Norsk Arbeidsmandsforbund eller Parat har svart på tilbudet.

– Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) registrerer at NHO Service og Handel forsøker å ta opp igjen forhandlingene med oss gjennom media. Det mener vi er feil arena, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen.

Han har ansvaret for blant andre vekterne som er organisert i NAF. Det nye tilbudet fra NHO Service og Handel kom til organisasjonen onsdag formiddag. Av tidsmessige hensyn var henvendelsen foreløpig ikke besvart da NHO Service og Handel sendte ut pressemelding torsdag morgen.

– Som sagt er ikke media stedet for forhandlinger. Jeg vil imidlertid påpeke at det ikke er nevnt noe i pressemeldingen om at arbeidsgiversiden går inn for timelønn i stedet for fastlønn for lave stillinger. Det kommer imidlertid frem i tilbudet vi mottok onsdag, sier Mikkelsen.

– Vi klarer heller ikke å se at arbeidsgiversiden imøtekommer opptrappingsplanen for etterslepet slik som lovet i 2010. Det samme gjelder tidspunktet for når iverksettelsen av innfridde krav skal gjelde fra, legger han til.

Lenger ned i saken kan du lese hva Parat mener om tilbudet.

Tror på løsning

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, forklarer tilbudet slik:

– Vi ha gått noe utover rammen, og bakgrunnen for det er at denne yrkesgruppen har fått gradvis mer kompetanse og mer ansvar, og det er viktig for bedriftene å holde på dem. Vi imøtekommer også arbeidstakers krav på andre punkter, slik som bedre betingelser for lærlinger og forskuttering av sykepenger. Vi håper og tror derfor at dette kan føre til en løsning på denne seks uker lange arbeidskonflikten.

NHO Service og Handel oppfatter at partene er enige om at tilbudet fra arbeidsgiver er like godt som det industrien har fått, altså at rammen på 1,7 prosent er oppfylt.

NHO Service og Handel mener at tilbudet innebærer et oppgjør over rammen, altså bedre enn det industrien oppnådde i frontfagsoppgjøret.

– Denne beklagelige streiken har nå vart svært lenge, og det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, og som ikke rimer med det som har vært vår linje hele veien. Vi kan ikke røpe hva som er sagt under mekling, men vi ønsker åpenhet omkring vår intensjon i dette oppgjøret. Derfor går vi ut med et tilbud vi har gitt utenfor mekling, noe som det er full anledning til. Vi håper at det vil bidra til en bedre forståelse, mer tillit og en løsning, sier hun.

Dette er tilbudet fra arbeidsgiversiden:

  • Kr 2 per time i generelt tillegg på alle dagens grunnlønnsatser, samt kr 1 som bidrar til å nærme seg industriarbeiderlønn. Totalt kr 3 per time.
  • Kr 2 per time i tillegg for helg, natt og skift.
  • Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Likebehandlingen gjelder senest fra 1. januar 2022.
  • Kravene om lærlingers rettigheter er etterkommet, blant annet at deres læretid skal telle som ett års ansiennitet ved første ansettelse, at deres arbeidsplaner skal varsles to uker i forkant, og at deres turnusplaner skal diskuteres med arbeidstakersiden.
  • Bedriftene er enige om at de i avtaleperioden skal se på problemstillingen rundt ufrivillig deltid og drøfte dette med de tillitsvalgte to ganger i året.

– Vi har i dette tilbudet imøtekommet NAF og Parat på deres hovedkrav. I sum gir dette mer enn rammen i frontfaget på 1,7 prosent vekst i dette krevende året. Vi håper og tror derfor at dette tilbudet kan føre til at konflikten avsluttes, sier Kaltenborn.

Parat mener at NHO Service og Handel omgår taushetsplikten i meklingen ved å sende ut dagens pressemelding, og kommenterer tilbudet fra NHO Service og Handel slik:

– Det er gledelig at de later som om de anerkjenner vekternes kompetanse og ansvar ved å tilby femti øre ekstra. Samtidig har de glemt å informere mediene om at de krever å omgå en dom fra Arbeidsretten om at ansatte i vaktbransjen skal ha fastlønn, og sette disse over på timelønn. Det er ikke femti øre ekstra i timen verdt, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat.

– Vi registrerer at NHO hevder at tilbudet ligger godt over frontfagets ramme. Sannheten er at tilbudet utgjør følgende for inneværende år: Fra 1.november og ut året koster det 1,03 % hvor natt- og helgetillegget på to kroner utgjør 0,01 % og det generelle tillegget på tre kroner utgjør 0,22 %. Parat synes også det er en uting å forhandle gjennom mediene, og kommer ikke til å senke oss ned til dette nivået, legger han til.

Powered by Labrador CMS