Ola Stavnsborg ser det ikke som streikebryteri å sette inn andre til å gjøre oppgaver som de streikende vekterne vanligvis gjør. Forutsetningen er at arbeidet ikke faller inn under vaktvirksomhetsloven.

Vekterstreiken:
– Tvinges til å vurdere behovet for vektere

Vekterstreiken er i ferd med å slite ut Olav Thon Gruppens driftspersonell. Nå ser sikkerhetssjef Ola Stavnsborg seg nødt til å leie inn ressurser fra et uorganisert vaktselskap som avlastning.

Publisert

Ola Stavnsborg understreker at uttalelsene hans om streiken er hans egne og ikke Olav Thon Gruppens.

– Nå er det på tide at partene kommer hverandre i møte. Ikke bare for at konflikten skal ta slutt, men også fordi vekterne fortjener bedre vilkår. Resultatet av dagens situasjon kan bli at vi som kunder finner alternative løsninger, og at vaktselskapene i realiteten graver sin egen grav med den pågående streiken, sier Ola Stavnsborg.

– I utgangspunktet ønsker jeg ikke å blande meg inn i selve konflikten, men personlig har jeg forståelse for vekternes krav om bedre vilkår innenfor enkelte områder. Jeg er derfor opptatt av at partene kommer hverandre i møte, noe som ikke er ensbetydende med at alle krav blir innfridd, legger han til.

Det var 16. september at meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund/Parat og NHO Service og Handel brøt sammen, og streiken var et faktum.

Etter en opptrapping tidligere denne uka, er 1.553 vektere fra Securitas, Avarn Security, Securitas Transport Aviation Security og Skan-kontroll i streik. Fredag 16. oktober er partene på nytt innkalt til Riksmekleren.

– Hva mener du med at vaktselskapene graver sin egen grav?

– Olav Thon Gruppen vurderer nå på nytt sitt reelle behov for tjenester underlagt vaktvirksomhetsloven. Kanskje er ikke behovet for vektere så stort som vi tidligere har ment; i den forstand at vi med egne ansatte eller andre innleide yrkesgrupper, kan løse en del av arbeidsoppgavene som vekterne utfører i dag. Dette bør de store aktørene i bransjen tenke på når de møter arbeidstakersiden hos Riksmekleren neste uke, sier Stavnsborg.

Olav Thon Gruppen kjøper årlig vakttjenester for cirka 80 millioner kroner til sine cirka 80 kjøpesentre i Norge.

Da vekterstreiken startet, fryktet Olav Thon Gruppen lovløse tilstander på spesielt utsatte kjøpesentre. Stavnsborg er glad for at ordensproblemene foreløpig har vært overraskende få.

Han trekker spesielt frem Gunerius i Oslo sentrum hvor vekterne mange ganger daglig, gjennom flere år, har rapportert om uheldige hendelser. Der konstaterer Olav Thon Gruppen at det nå om dagen er minimalt med problemer.

– En vesentlig forklaring er at vi har omprioritert eget driftspersonell slik at disse er synlige ute blant kundene. Deres tilstedeværelse i fellesarealene og ved inngangene virker helt klart preventivt. Det er viktig å poengtere at driftspersonalet ikke utfører vekteroppgaver. Det er vi svært nøye på, sier Stavnsborg.

Etter tre uker med streik slår sikkerhetssjefen fast at den akutte arbeidsmengden er blitt for stor for eiendomsselskapets eget personell. Dette på grunn av lange åpningstider med påfølgende låserunder, samt at driftspersonalet må utføre alle driftsoppgavene som vekterne gjør til daglig.

– Inntil de streikende vekterne kommer tilbake på jobb, ser vi oss derfor nødt til å leie inn sivilt mannskap fra vaktselskapet 24 Security. Disse skal utføre driftsoppgaver på enkelte sentre i Oslo sentrum. Dette er et vaktselskap uten organiserte vektere. Mannskapet derfra fra skal per i dag sørge for utførelsen av driftsoppgaver og låserunder på slutten av dagen. Dette for at vårt eget driftspersonell ikke skal måtte jobbe så lange dager som de har gjort den siste tiden. Vi ser at vi nå har nådd en smerteterskel for hva som er både er lovlig og forsvarlig i et HMS-perspektiv. Den oppståtte situasjonen vil, som jeg sa innledningsvis, gjøre at vi for fremtiden vurderer hvilke roller vekterne skal ha i vår organisasjonsmodell, sier Stavnsborg.

– I de streikende vekternes fravær har vi også funnet det nødvendig å ha vektere fra et uorganisert vaktselskap i beredskap. Dette i tilfelle det oppstår ordensmessige utfordringer som går på liv og helse løs. For Gunerius sin del, er det et krav fra politiet at vi skal kunne holde orden på eget bygg, legger han til.

– Kan ikke dette oppfattes som streikebryteri?

– Vår HR-avdeling mener helt klart at det vi gjør er innenfor de lover og regler som gjelder i arbeidslivet, sier Ola Stavnsborg.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier følgende om Olav Thon Gruppens håndtering av utfordringene streiken har gitt:

– Vårt utgangspunkt er å ramme arbeidsgiverne våre med den pågående streiken. Det mener vi at vi gjør. For øvrig er jeg glad for at Ola Stavnsborg støtter oss ved å si at arbeidsgiversiden må gi oss det vi ber om, sier han.

Teksten er oppdatert 09.10.20 kl. 08.00 og 11.10.20 kl. 18.35 med modereringer fra Ola Stavnsborg.

Powered by Labrador CMS