Alexandra Strømmen og Lene Glasø
Vekterne Alexandra Strømmen og Lene Glasø jobber begge som ordensvakter, og sier at de lærte mye nyttig i kampen mot narkotika da Øystein Samsonsen fra Norsk narkotikaforebyggende forening holdt foredrag i regi av Nidaros Security.

Nyttig opplæring fra NNF:

Aha-opplevelse på narko-kurs

Vekter Lene Glasø og kollegene i Nidar Security kjemper hver helg en bevisst kamp mot narkotikamisbruk på utestedene de passer på. Nylig deltok flere av dem på et kurs for lettere å kunne slå ned på det stadig økende problemet.

Publisert

Lene Glasø og Alexandra Strømmen i Nidaros Security jobber som ordensvakter på Søstrene Karlsen. Utestedet, som ligger på Solsiden, omtales som et av Trondheims mest populære. Ofte er det smekkfullt fra tidlig kveld til langt på natt.

– Vi opplever oftere og oftere at utelivsgjester bruker narkotika. Det gjelder på alle utesteder, ikke bare på Søstrene Karlsen. Vi klarer nok aldri å nå målet om å få slutt på misbruket, men vi må likevel fortette kampen, sier Lene Glasø – og legger til:

– Narkotikabruken har blomstret opp etter koronapandemien. At mange faktisk tror at narkotika er avkriminalisert og lovlig, utfordrer oss ekstra. Vi må argumentere for at de tar feil, og samtidig forklare at utestedet uansett ikke tillater slike rusmidler.

I tillegg til å jobbe ute annenhver helg, er Glasø bemanningsansvarlig i Nidaros Security.

Bortviser

– På alle utesteder og arrangementer hvor vi har vakthold er det nulltoleranse for narkotika. Har vi mistanke om at en gjest har brukt narkotika, så blir vedkommende bortvist. Tar vi noen på fersk gjerning, kobler vi inn representanter fra utestedet som avgjør eventuelle konsekvenser utover bortvisningen, sier Lene Glasø.

Olav Redheart Ramirez Husby
Daglig leder Olav Redheart Ramirez Husby prioriterer forebyggende opplæring om narkotikamisbruk til vekterne sine.

Hun innrømmer at det innimellom er vanskelig å hevde at noen har brukt narkotika, om hun ikke selv har sett det. Derfor er hun glad for at daglig leder Olav Redheart Ramirez Husby tidligere i år tok initiativ til kompetanseheving blant vekterne.

Initiativet resulterte i et nylig gjennomført intensivkurs på Britannia Hotel for både Nidaros-vektere og andre vaktselskaper.

32 vektere og to av Nidaros sine kunder brukte en hel dag til å høre på Øystein Samsonsen fra Norsk narkotikaforebyggende forening.

– Det er veldig positivt at sikkerhetsbransjen ønsker å øke vekternes kunnskap om narkotika. Jeg opplevde kursdeltakerne som interesserte. De stilte mange gode og relevante spørsmål, sier Samsonsen.

– Ikke overrasket

Han er ikke overrasket over at vekterne opplever gjester som mer eller mindre hevder sin rett til å bruke og å være i besittelse av narkotika, ut fra en oppfatning om at forbudet er fjernet.

Bakgrunnen for en slik oppfatning er flere avgjørelser i Høyesterett som sier at straff skal bortfalle for rusavhengige som har befatning med narkotika til egen bruk.

– Høyesterettsdommene handler om rusavhengige, og mindre mengder narkotika som de skal bruke selv. De som vekterne treffer ute på byen, er sjelden rusavhengige, men rekreasjonsbrukere. Det er fortsatt ulovlig å være i besittelse av, og å bruke narkotika, understreker Samsonsen.

Han brukte store deler av kurset til å fortelle om de ulike narkotiske stoffene som finnes, hvordan de påvirker brukernes adferd – og spesielt hvilke av stoffene vekterne normalt eksponeres mest for.

– Jeg forsøker å formidle hva som rører seg i ulike miljøer og hva vekterne bør se etter. Trendene endrer seg, og kreativiteten er stor. Inne på utestedene er det kokain og MDMA som brukes mest. Vi vet også at det brukes GHB, ketamin og fentanyl. Narkotika kommer i mange former og farger. Det kan være vanskelig å oppdage at det som for eksempel ser ut som godteri, faktisk er narkotika, sier Samsonsen.

Lene Glasø forteller at Nidaros Security erfarer at det er økende bruk blant jenter. Samsonsen bekrefter at Norsk narkotikaforebyggende forening er av samme oppfatning.

Alexandra Strømmen og Lene Glasø
Utelivet opplever økende bruk av narkotika. Her er Alexandra Strømmen og Lene Glasø ute på jobb i Trondheims-natta.

Humør og adferd

– Det er tre ting vekterne bør merke seg når det gjelder bekjempelse av narkotika på utestedene. For det første er generell kunnskap om narkotika er viktig å ha. Videre er det en stor fordel å stille de rette spørsmålene hvis det oppstår mistanke. Aller viktigst er det å tenke egensikkerhet, sier Samsonsen.

I forbindelse med gjennomgangen av de forskjellige rusmidlene, fortalte han om hvordan de påvirker brukeren i de ulike rusfasene og hvordan dette kan gjøre utslag på humør og adferd.

– Brukere av amfetamin og kokain i aktiv rus er de aller mest utfordrende å håndtere. Hvis disse rusmidlene i tillegg kombineres med alkohol, er det all grunn til å være på vakt. De kjenner gjerne ikke smerte og blir uovervinnelige med en kraft ingen kan tro de har. Selv politiets grep og teknikk kan komme til kort i slike situasjoner, sier han.

Øystein Samsonsen oppfordrer vekterne til å unngå fysiske konfrontasjoner og heller prøve å «snakke» de uønskede gjestene ut.

– Et viktig HMS-poeng for dere når vi snakker om narkotika, er helsefaren knyttet til å komme i fysisk kontakt med ulike stoffer. Det bør alle være bevisste på å unngå. Det er ikke uten grunn at politiet har spesialtilpassede rom med ordentlig avsug når de håndterer narkotika, sier Samsonsen.

Flinkere til å observere

Noen uker etter at kurset ble avsluttet, sier Lene Glasø at hun allerede har hatt stor nytte av dagen sammen med Norsk narkotikaforebyggende forening i Trondheim.

– Alle vektere jeg snakker med har i løpet av sekunder opplevd gjester som endrer oppførsel og adferd. Fra å være i godt humør og lettere alkoholpåvirket, får de en enorm energi og humørsvingninger. Generelt

ga kurset oss økt forutsetning for å håndtere slike situasjoner. Vi er blitt flinkere til å observere, og å vite hva vi skal se etter. På Søstrene Karlsen har vi alltid jevnlige inspeksjoner på toalettene, og lærdommen

fra kurset øker forutsetningen for å vite hvem vi skal fotfølge litt mer enn andre, sier hun.

– Jeg fikk også en aha-opplevelse da Samsonsen fortalte oss om helsefaren ved å komme i kontakt med enkelte stoffer. Dette er noe jeg aldri har tenkt på før. Nå er jeg blitt mye mer bevisst, og har hele tiden

svarte plasthansker tilgjengelig gjennom hele skiftet, sier hun.

Driftssjef Jan Robin Berg på Søstrene Karlsen, synes initiativet til å arrangere kurs for å forebygge narkotikamisbruk er kjempebra.

– Narkotika er et økende problem, og det er viktig å være proaktiv og jobbe aktivt for å bekjempe det, sier han.

Nytt kurs

– Vi er veldig glade for at sikkerhetsbransjen, i dette tilfellet Nidaros Security, viser engasjement og vilje til å heve ansattes kunnskap om narkotika. Det kommer en ny mulighet midt i oktober, når vi arrangerer et todagers-kurs på Kongsberg.

Det sier Kjell Johnny Eftedal som er kursansvarlig i Norsk narkotikaforebyggende forening. 

– Målgruppen er blant andre personalledere, HMS/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre med behov for å lære om indikasjoner på rusmisbruk, legger han til.

Powered by Labrador CMS