Nokas skifter navn og flytter hovedkontor

Nokas, som frem til 2010 var Vakt Service, får nytt navn. Unntaket er kontanthåndteringen som fortsatt skal hete Nokas. I nærmeste fremtid flyttes virksomhetens hovedkontor bort fra Tønsberg hvor gründerbedriften så dagens lys i 1987.

Publisert

Det er det nye styret i Nokas som har foreslått endringene overfor selskapets generalforsamling. Hovedkontoret blir i fremtiden liggende i Nokas-bygget på Brobekk i Oslo, hvor den nye konsernledelsen er lokalisert til daglig. Den endelige avgjørelsen om både flytting og navneendring, er etter det Aktuell Sikkerhet erfarer kun som en formalitet å regne – da det ligger i kortene at forslaget har et flertall bak seg.

Det nye navnet på vakt- og teknikkdelen blir Avarn Security. Dette er identisk med navnet på den svenske og finske virksomheten som Nokas for en tid tilbake kjøpte av Sector Alarm-eier Jørgen Dahl. Som deloppgjør fikk Dahl cirka 25 prosent eierandel i Nokas. Samtidig ble tidligere Securitas-sjef Amund Skarholt, som blant annet har og har hatt styre-tilhørighet til selskaper i Sector-systemet, styreleder i Nokas.

Totalt sett har dagens Nokas, inkludert 7.000 Avarn-ansatte Sverige og Finland, cirka 17.000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Omsetningen er til sammen cirka åtte milliarder kroner.

Da Konkurransetilsynet i vår godkjente Avarn-transaksjonen, ble det fra Nokas side uttalt at alle involverte virksomheter etter hvert ville gå over til å arbeide under varemerket Nokas.

I stedet for å gjennomføre denne annonserte varemerkeendringen, vil nå Nokas-ansatte i Norge, Sverige og Danmark oppleve at arbeidsgiveren får nytt navn og arbeidsklærne ny logo. Dette er i og for seg ikke noe nytt for mange av dem, da Nokas gjennom mer enn 30 år har hatt tradisjon for å vokse gjennom oppkjøp av eksisterende selskaper. I Norge ble blant andre 2.500 tidligere G4S-ansatte innlemmet i Nokas da G4S ble solgt i 2014.

Det er grunn til å anta at omprofileringen starter i Sverige og Finland, hvor en sammenslåingsprosess mellom Nokas og Avarn Security allerede er i gang. Deretter vil arbeidet med bytte av logo i Norge starte.

At det nye styret og konsernledelsen ønsker å bruke merkevarenavnet Avarn Security på den delen av virksomheten som driver vakt og teknikk, kan indikere en strategi om å rendyrke en posisjon i denne delen av sikkerhetsmarkedet.

Samtidig er det signalisert at det skal være fullt fokus på kontanthåndteringen, som fortsatt skal bære navnet Nokas. Tidligere konsernsjef og Nokas-gründer Heine Wang er styreleder i dette selskapet. Den nye konsernledelsen har tidligere vist til en strategi som tilsier at forretningsområdet «cash» etableres som et selvstendig selskap.

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer anses videreutviklingen av tjenestene innen kontanthåndtering som avgjørende i et stadig utfordrende marked. Dette er spesielt viktig hvis det er en målsetting for Nokas å finne nye investorer til å overta kontant-virksomheten – enten i sin helhet eller stykkevis og delt. Enkelte anser et salg av den fysiske pengetransporten som det heteste tipset, og at de tekniske løsningene forblir i Nokas. Foreløpig har ikke Aktuell Sikkerhet lykkes med å få åpne kommentarer om dette.

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas sier at selskapet vil komme med mer informasjon om videre utvikling så snart alle formaliteter er på plass.

Powered by Labrador CMS