Øyvind Halnes fortsetter som leder av Norsk Sikkerhetsforening frem til årsmøtet i 2022.
Øyvind Halnes fortsetter som leder av Norsk Sikkerhetsforening frem til årsmøtet i 2022.

Øyvind Halnes leder Nosif videre

Koronapandemien rokker ved kontinuiteten også i Norsk Sikkerhetsforening. Først i 2022 forventes normal drift igjen, og Øyvind Halnes fortsetter som leder frem til neste årsmøte.

Publisert

Norsk Sikkerhetsforening (Nosif) utsatte årsmøtet i 2020 på grunn av Covid-19. Derfor ble det i dag arrangert digitalt årsmøte for både periodene 2019 til 2020 og for 2020 til 2021.

Mangelen på årsmøte-gjennomføring i fjor gjorde også at valget ikke kunne gjennomføres. Konsekvensen er at kandidaturet til alle styremedlemmene som skulle vært på valg i fjor ble forskjøvet til årsmøtet i år. Og de som ordinært skulle vært på valg i dag, kommer på valg først neste år.

Etter dagens valg er styret i Norsk Sikkerhetsforening slik:

Leder Øyvind Halnes (Stanley Security).

Styremedlemmer: Rune Braastad (valgt til 2023. Skandinavisk utemiljø Oslo), Camilla Stakston (valgt til 2023. Avinor), Julie Indrelid (valgt til 2023. Cowi), Ellen Sofie Grove-Knutsen (Ny, valgt til 2023. Sotera Solutions), Karin Bjørgo Fagersand (ikke på valg. Nasjonalmuseet), Hans Kristian Sætrum (ikke på valg. Hans Kristian Sætrum Brann og Evakuering), Janne Olden (ikke på valg. Norges Bank) og Runar Karlsen (ikke på valg. NHO Service og Handel).

Den eneste nye i styret er Ellen Sofie Grove-Knutsen. Hun erstatter Bjørn Kallestad, som i dag ble takket av for sin tid i styret siden 2014. Han er nå pensjonist etter å ha vært en markant person i sikkerhetsbransjen gjennom hele sin yrkeskarriere.

Webinarer

På tross av koronapandemien, har Norsk Sikkerhetsforening opprettholdt et ikke ubetydelig aktivitetsnivå, blant annet ved å ta i bruk digitale plattformer for sine seminarer.

I årsberetningen kommer det frem at det er gjennomført fire såkalte webinarer, der blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Oslo kommune) og assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad (Helsedirektoratet) har bidratt. Også Olav Thon Gruppen, NorSIS, Stortinget, Oslo politidistrikt og Bane Nor har deltatt med verdifulle innlegg.

Norsk Sikkerhetsforenings økonomi er påvirket av inntektstap fra flere avlyste seminarer og reiser, blant annet Sikkerhetskonferansen i 2020. Dette ga et negativt resultat på 54.646 kroner i 2020 mot et negativt resultat på 59.959 kroner i 2019. I revisjonsrapporten gis det honnør for kostnadskutt i administrative utgifter, styrehonorarer, foredragsholdere og markedsføring som følge av inntektstap påført av pandemien.

For 2021 er det budsjettert med et underskudd på 160.000 kroner. Det skyldes primært en storsatsing på Sikkerhetskonferansen. Den blir arrangert digitalt 6. mai uten kostnad for deltakerne. Til Aktuell Sikkerhet understrekes det at foreningen har solid økonomi til å gjennomføre et såpass kostbart arrangement for medlemmene i en vanskelig tid.

– Antallet medlemmer er økende. Det er meget gledelig, uttalte leder Øyvind Halnes i sin gjennomgang av årsberetningen.

Gjerdrum

I forkant av dagens årsmøte var raset i Gjerdrum tema i et faglig innslag. Der kunne møtedeltakerne høre om erfaringene som innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt, brann- og redningssjef Anders Løberg i Øvre Romerike brann- og redningsvesen og brann- og redningssjef Arne Stadheim i Romerike brann- og redningsvesen har gjort seg – fra akuttfasen og frem til i dag. Spesielt de to sistnevnte kommenterte utfordringer på det operasjonelle og strategiske nivå knyttet til kommunikasjon og arbeid på tvers av redningsetatene, noe de håper fremtidige evalueringer vil bidra til å forbedre.

Powered by Labrador CMS