Illustrasjon politibil5
Illustrasjon politibil5

Eks-rektor siktet

Politiet er i gang med etterforskning av endringer gjort i vitnemål fra en videregående skole på Østlandet. En tidligere rektor er blant de siktede i saken.

Publisert

Politiet etterforsker forfalskning av vitnemål ved en videregående skole på Østlandet (illustrasjonsfoto: Even Rise).

– Det handler om hvorvidt elever har gått ut av skolen med vitnemål det ikke er grunnlag for å få. Om det er endret på ferdige vitnemål, og om man har satt karakter på et vitnemål på feilaktig grunnlag. Og eventuelt hvem som har endret vitnemålene, og hvorfor, sier politiadvokaten som leder etterforskningen til Aftenposten.

Ifølge avisen er det en tidligere lærer ved den aktuelle skolen som anmeldte saken. Politiets etterforskning har foregått i halvannet år, og de ber blant annet fylkeskommunen om en oversikt over alle endrede karakterer i forbindelse med etterforskning av det de omtaler som «mulig straffbar juks med endringer av karakterer».

Ifølge anmeldelsen og andre varslere, er det er grunn til å tro at skolen har satt karakterer på elever uten at det har foregått undervisning i faget og uten at det er gjort noen reell vurdering av elevens kompetanse. Videre påstås det at skolens ledelse selv kan ha satt egne karakterer på elevene, eller at de har endret karakterene som faglærere har satt. Det har de ikke lov til.

Aftenposten omtaler også andre former for det skolens ansatte karakteriserer som juks i den hensikt blant annet å redusere frafallsstatistikken.

Aftenposten får opplyst fra politiet at de fleste forholdene ligger flere år tilbake i tid, og at rektoren og ytterligere en siktet person ble pågrepet tidligere i år. Det skal være avhørt et titalls vitner.

Politiadvokaten er tilbakeholden med å kommentere et eventuelt motiv, men sier til Aftenposten:

– Vi registrerer at skolen har fått veldig positiv omtale fra media og fra en tidligere statsråd, som følge av den forbedrede statistikken. Det er naturlig å undersøke om det er en konsekvens av det vi undersøker.

Om kort tid sender politiet sin innstilling til statsadvokaten. Politiadvokaten understreker overfor Aftenposten:

– Anmeldelsen vi har mottatt er omfattende og antyder flere alvorlige straffbare forhold. Det er likevel grunn til å minne om de strenge beviskrav som gjelder i straffesaker. På generelt grunnlag, selv om det skulle foreligge kritikkverdige forhold eller svikt i rutiner, må det bevises en straffbar handling utover rimelig tvil for at påtalemyndigheten for eksempel skal ta ut tiltale.

Les hvilke svar Aftenposten har fått fra involverte i saken og hvor de nå jobber.

Her kan du lese om høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner som får kritikk for ikke å sjekke vitnemål ved ansettelser.

Les om NSR som gjennom flere år har arguementert for nasjonal vitnemålsbank.

"
Powered by Labrador CMS