Illustrasjon politibil5 - Kopi
Illustrasjon politibil5 - Kopi

Flyktningstrøm forsinker vandelskontroll

Sprengt kapasitet hos politiet gjør at sikkerhetsbransjen må belage seg på lang ventetid for vandelskontroll av fremtidige vektere. Årsaken er den enorme flyktningestrømmen inn til Norge.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Even Rise)

– Vi har fått i oppdrag fra Politidirektoratet å prioritere søknader fra folk som skal jobbe ved mottak og lignende hvor det skal inn mindreårige asylsøkere.

Det sier avdelingsleder Leif Sætrum ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, som er lokalisert til Vardø i Østfinnmark politidistrikt.

Daglig leder Rolf Thorkildsen i Norsk Vektertjeneste er blant dem som rammes. Han karakteriserer ventetiden som dramatisk all den tid vaktselskapene er pålagt å få kontrollert vandelen på kandidater før de eventuelt ansettes som vektere.

Leif Sætrum understreker at de som skal sysselsettes ved mottakene ikke binder opp absolutt all kapasitet, og at det jobbes hardt for å redusere den generelle restansen.

– Vi forholder oss til oppdraget Politidirektoratet har gitt oss, men behandler selvsagt også andre saker. Vi har for tiden en stor saksmengde, med en saksbehandlingstid på fire til fem uker, sier han.

Enheten behandler i gjennomsnitt mellom 4000 og 5000 søknader i uken.

– Målet er som sagt å få ned restansen. Vi behandler de eldste sakene først, sier Leif Sætrum.

– Sikkerhetsbransjen vil i løpet av onsdag be Politidirektoratet om en forklaring på situasjonen som har oppstått. Lov om vaktvirksomhet pålegger sikkerhetsselskapene å vandelskontrollere alle vektere før de settes ut i jobb. Derfor er dette en trussel for rekrutteringen, sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Han poengterer at dette handler om både samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi.

– Virksomhetene risikerer at gode kandidater velger en annen type jobb fordi ventetiden på å få begynne som vekter blir for lang. Samtidig vil samfunnet måtte akseptere at folk som ikke er i jobb må tildeles ledighetspenger eller annen offentlig støtte unødvendig lenge i mangel av vandelsattest. Et av forslagene vi vil spille inn til Politidirektoratet, er at vandelskontrollen midlertidig tilbakeføres til de respektive politidistriktene inntil situasjonen ved politiets enhet i Vardø forbedres, sier Karlsen.

Rolf Thorkildsen (foto: Even Rise)

– Vi i Norsk Vektertjeneste henvender oss til enheten for vandelskontroll og politiattester flere ganger i måneden, og er avhengig av å få kjappe svar. Dette har med nyansettelser å gjøre. Derfor er det ikke rom for å måtte vente i mange uker. Normalt pleier vi å få svar innen en uke, og i enkelte tilfeller er også dette for lang tid, sier daglig leder Rolf Thorkildsen i Norsk Vektertjeneste.

Powered by Labrador CMS