Direktør Jack Fischer Eriksen, NSR Foto Even Rise-Aktuell Sikkerhet
Direktør Jack Fischer Eriksen, NSR Foto Even Rise-Aktuell Sikkerhet

NSR-direktør: – Uendret trusselbilde mot norske virksomheter

Næringslivets Sikkerhetsråd har, i kjølvannet av terrorhandlingene i Paris, ingen indikasjon på at næringsliv i Norge er et særskilt mål.

Publisert

DIrektør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd (foto: Even Rise)

– Vi har jevnlig og god kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste, og det er ingen endringer i gjeldene trusselvurdering, sier direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

NSR poengterer på sine nettsider at fredagens tragedier i Paris viser en endring fra siste års terrorhandlinger.

– Det kan virke som at målutvelgelsen retter seg mot mer sårbare og tilfeldige borgere som oppholder seg på steder med større folkeansamlinger, og som fremstår mer usikret.

Søndag formiddag var det foreløpig registrert 128 drepte og 180 skadet etter fredagens terrorhandlinger. 99 av de skadde karakteriseres som alvorlig skadet.

Åtte terrorister er døde. Syv av dem sprengte seg selv. Ut fra funn av en hensatt bil med våpen, trolig brukt til å flykte med, utelukker ikke politiet at terrorister kan ha kommet seg unna.

NSR anbefaler alle offentlige og private virksomheter å gjennomføre risikoanalyse mot all kriminalitet, deriblant terror.

– Virksomheter har i større grad enn en vanlig borger muligheten til å utforme sikringstiltak og forsterke sin egen robusthet. Dette kan gjøres på mange måter, men målet må i størst mulig grad være å forhindre eller forsinke en eventuell kriminell handling, sier Fischer Eriksen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste ga for fem år siden ut en veileder mot terrorhandlinger.

NSR sin oppsummering av denne kan du lese her.

Her kan du lese hva Håvard Walla i NSM skriver om forebyggende sikkerhet mot væpnede angrep.

– Risikoanalyse mot kriminalitet innebærer at virksomheten gjennomfører en verdivurdering, innhenter eller utarbeider en trusselvurdering og gjennomfører en sårbarhetsvurdering for å avdekke egne og omkringliggende sårbarheter, skriver NSR på sin nettside.

"
Powered by Labrador CMS