forside_terrorlsikring
forside_terrorlsikring

Ny veileder i terrorsikring

Private og offentlige virksomheter utenfor det sivile beredskapssystemet har fått en ny veileder for terrorsikring. – Den er først og fremst hjelp til selvhjelp, skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har gitt veilederen ut sammen med Politiets Sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet.

Publisert

(Foto: Arne Røed Simonsen, NSR).

Eksempler på virksomheter som ligger utenfor sivilt beredskapssystem (SBS), kan være alt fra skoler, kjøpesentre, bedrifter, produksjonsanlegg, kontorfellesskap – nær sagt alle som kan bli utsatt for terror eller pågående livstruende vold.

Veilederen er et nytt og revidert eksemplar av den som kom ut i 2011, ikke lenge før 22. juli. Den nye veilederen baserer seg blant annet på erfaringene fra nettopp det som skjedde i Oslo og på Utøya denne dagen. Det har også i løpet av disse årene vært en utvikling innen anbefalt prosess som retter seg mot tilsiktede uønskede handlinger som terror.

– God sikring begynner med en grunnsikring. Veilederen «Terrorsikring» er først og fremst hjelp til selvhjelp. Man vil alltid være alene om å håndtere en terrorhandling de første minuttene. Et godt beredskapssystem hos virksomhetene selv vil kunne bedre sikkerhetsbevisstheten, men også bedre evnen til å håndtere endringer i trusselsituasjonen, skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Veilederen har tatt utgangspunkt i en sikringsstandard (prNS 5832) som er utviklet mot tilsiktede uønskede handlinger, det vil si handlinger som ikke er ulykker eller naturhendelser.

– Eksempler på disse er spionasje, sabotasje, vold på arbeidsplassen – men denne veilederen er fokusert mot terrorhandlinger. Veilederen er delt opp i avklaringer omkring ansvarsforhold og terminologi, anbefalt prosess for sikring, utvikling av egne beredskapssystemer og eksempler på tiltak som virksomhetene selv kan gjennomføre, opplyser Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

– God forebyggende sikkerhet gjør at samfunnet har mindre behov for mer inngripende offensive sikringstiltak, som eksempelvis utstrakt bruk av væpnet vakthold, masseovervåkning og barrierer som stenger ute offentligheten, legger de til i en tekst lagt ut på nettsiden til Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

"
Powered by Labrador CMS