Rolf lite
Rolf lite

Politiets prioritering tvinger frem overtidsarbeid

Politiets lange saksbehandlingstid for vandelskontroll gjør at Norsk Vektertjeneste tvinges til å bruke vektere på overtid når de 1. desember starter leveransen av sikkerhet på et nytt asylmottak. – Nye vektere er ansatt, men så lenge det ikke utstedes vandelsattester kan vi ikke bruke dem, sier Rolf Thorkildsen.

Publisert

Daglig leder Rolf Thorkildsen, Norsk Vektertjeneste (foto: Even Rise)

– For den ene av de tre vekterne har vi ventet på vandelsattest så lenge som i seks uker. Den har ennå ikke kommet. Det koster ikke bare oss som bedrift dyrt, men også samfunnet taper på dette i form av at han foreløpig har mottatt arbeidsledighetspenger fem uker mer enn nødvendig, sier daglig leder Rolf Thorkildsen i Norsk Vektertjeneste.

– Å utstede vandelsattest burde uansett ikke ta politiet mer tid enn en uke så lenge alle opplysninger foreligger elektronisk. Den lange ventetiden er helt klart blitt en utfordring for sikkerhetsbransjen. Vi har tatt det opp med Politidirektoratet, men ennå ikke fått noe svar, sier sikkerhetsbransjens fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

I midten av november avslørte Aktuell Sikkerhet at Politidirektoratet hadde instruert politiets enhet for vandelskontroll og politiattester om å prioritere søknader fra personer som skal jobbe for driftsoperatører ved asylmottak med mindreårige flyktninger.

– Den lange ventetiden er en katastrofe. Vi har vurdert å kansellere hele avtalen, men forsøker i stedet å finne mest mulig akseptable løsninger for både oppdragsgiveren og våre ansatte. Hittil løser vi det med overtid. Behandlingen av den eldste vandelsattest-søknaden er nå inne i sin sjette uke. Blant de tre nytilsatte er det tidligere arbeidsledige. Disse mottar inntil vandelsattesten foreligger stønad fra NAV. Det må finnes alternative måter å få utstedt vandelsattester på, både av hensyn til samfunnsøkonomien og bedriftsøkonomien, sier Rolf Thorkildsen.

Avtalen med det nyopprettede asylmottaket tilsier at Norsk Vektertjeneste skal levere to vektere døgnet rundt, i første omgang frem til jul.

– Dette er en jobb hvor vi har kalkulert med ordinær vekterlønn og de tillegg som kreves. Nå må vi betale flere av vekterne overtidsbetaling, noe som endrer forutsetningen for økonomien som er lagt til grunn. Jeg ser ikke bort i fra at denne jobben blir et tapsprosjekt for oss dersom ikke politiet snarest finner en løsning for kjappere utstedelse av vandelsattester, sier Thorkildsen.

– Vi forholder oss til oppdraget Politidirektoratet har gitt oss, men behandler selvsagt også andre saker. Vi har for tiden en stor saksmengde, med en saksbehandlingstid på fire til fem uker, sa Leif Sætrum midt i november.

Han er avdelingsleder ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester som er lokalisert i Vardø i Østfinnmark politidistrikt. Sætrum opplyste på samme tidspunkt at det kun er hans avdeling som utsteder politiattest, og at ingen av de øvrige politidistriktene kan avlaste dem.

– Slik flyktningestrømmen har vært og forventes å bli, er det bruk for svært mange vektere ved ulike asylmottak, også der det er mindreårige flyktninger. Derfor bør vektere prioriteres på lik linje med andre som skal jobbe på slike steder. Dessverre opplever vi at det ikke finnes noen mulighet til å påvirke dette. En av vekterne som er ansatt, men som mangler vandelsattest har oppsøkt sitt lokale politidistrikt og bedt om hjelp. Der fikk han beskjed om at tjenesten er sentralisert til Vardø og at de derfor ikke har mulighet til å bistå. Vedkommende har vært arbeidsledig i fire måneder, og kunne begynt hos oss med ordinær lønn uten noen form for offentlig tilskudd allerede for fem uker siden, sier Thorkildsen.

"

Rolf Thorkildsen, daglig leder Norsk Vektertjeneste (foto: Even Rise)

Powered by Labrador CMS