Riksrevisjonen - Kopi
Riksrevisjonen - Kopi

Sjekker ikke vitnemål

Norske universiteter og høgskoler har ikke gode nok rutiner når det gjelder ekthets-kontroll av vitnemål og attester hos folk som søker jobb hos dem. 27 prosent sjekker aldri, men 43 prosent gjør det ved mistanke om forfalskning.

Publisert

Riksrevisjonen er kristisk til hvordan utdanningssektoren slurverer med å kontrollere vitnemål og attester (foto: Riksrevisjonen).

Ifølge nettavisen Khrono, som utgis av Høgskolen i Oslo og Akershus, slås det i en undersøkelse gjennomført av Riksrevisjonen fast at det slurves for mye i Kunnskapssektoren.

– Kunnskapssektoren består av 46 virksomheter, inkludert Kunnskapsdepartementet. I tillegg kommer fire virksomheter underlagt Utdanningsdirektoratet. Hovedtyngden av virksomhetene er høgskoler og universiteter, skriver Khrono.

De skriver videre at hele 70 prosent av virksomhetene ikke sjekker om vitnemål og attester hos dem som søker jobb ved institusjonen faktisk er ekte.

– Bare to av 44 virksomheter svarte at de alltid sjekker at attester, cv og vitnemål er ekte og ikke forfalskninger, skriver Khrono.

– Manglende kontroll med vitnemål og attester ved ansettelser av personell i staten kan ha store konsekvenser, slår Riksrevisjonen fast – og viser samtidig til at Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har dokumentert at halvparten av virksomhetene i offentlig virksomhetet foretar ekthetskontroll av vitnemål.

– Muligheten for forfalskning av vitnemål har økt de siste årene, både ved at det kan kjøpes falske vitnemål på nettet fra utenlandske utdanningsinstitusjoner som ikke finnes, falske vitnemål på nettet som utgir seg for å være fra kjente norske utdanningsinstitusjoner og at endringer blir gjort på originale vitnemål.

– Næringslivets Sikkerhetsråd synes det er bra at Riksrevisjonen i sin rapport også stiller spørsmål ved om prosjektet «nasjonal vitnemålsbank» har tilstrekkelig prioritet og ressurser. Riksrevisjonen beskriver en slik tjeneste som et viktig tiltak for å øke sikkerheten rundt bruk av vitnemål, skriver NSR på sine nettsider i kjølvannet av rapporten fra Riksrevisjonen.

Den nasjonale vitnemålsbanken det siktes til, er et resultat av en anmodning fra NSR i den hensikt å forenkle prosessen med å verifisere vitnemåls ekthet. Universitets senter for informasjonsteknologi i Oslo fikk året etter, i 2011, oppdraget med å utarbeide en spesifikasjon for en nasjonal vitnemålsbank. Prosjektbeskrivelsen var ifølge Khrono ferdig tidig i 2013, men vitnemålsbanken er fortsatt ikke opprettet.

Riksrevisjonen beskriver en slik tjeneste som et viktig tiltak for å øke sikkerheten rundt bruk av vitnemål. Meningen er at vitnemålshaveren skal kunne gi potensielle arbeidsgivere tilgang til sin «konto», for eksempel via Altinn.

Les mer hos NSR og i Khrono.

"
Powered by Labrador CMS