Sju millioner kroner til CCIS

CCIS-direktøren jubler over regjeringens milliondryss: – Nå fortsetter vi det viktige arbeidet med å øke kunnskapen om IKT-sikkerhet, og å styrke bekjempelsen av IKT-kriminalitet og terror som utnytter elektroniske kommunikasjonskanaler.

Publisert

Sofie Nystrøm, direktør CCIS (foto: Gunnar Kopperud).

Det sier direktør Sofie Nystrøm ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) på Gjøvik. Hun karakteriserer dagens tildeling på sju millioner kroner via statsbudsjettet 2016, som et viktig ledd i Norges langsiktige og sentrale satsing på kunnskapsutvikling av cyber- og informasjonssikkerhet.

– Dette gjør senterets oppgave tydeligere, sier Nystrøm.

Hun takker alle partnerne som har trodd på CCIS-etableringen fra første stund. Disse representerer blant andre aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia.

CCIS er et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging i cyber- og informasjonssikkerhet som skal styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot og respondere på uønskede og kriminelle digitale handlinger.

Styreleder Morten Irgens sier at CCIS, sammen med NTNU, nå skal se på hvordan senteret kan ta en enda mer tydelig internasjonal posisjon. Fra årsskiftet blir nemlig Høgskolen i Gjøvik, som er vertsinstitusjon for CCIS, en del av NTNU. Sammen skal NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik danne landets største universitet.

– Vi fortsetter byggingen av Europas største senter for anvendbar kunnskapsutvikling innenfor cybersikkerhet, sier Irgens.

– Det er fortsatt et betydelig behov for styrking av forskningen på informasjons- og cybersikkerhet i Norge. Økt kompetanse til å forebygge og håndtere trusler er en viktig del av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er svært gledelig at satsningen på dette området fortsetter, sier Sofie Nystrøm om statsbudsjett-tildelingen.

Les hva Aktuell Sikkerhet skrev da Nystrøm ble ansatt ved CCIS.

CCIS samarbeider med Vestoppland politidistrikt.

"
Powered by Labrador CMS