Securitas Sverige AB klager på tildelingen av sikkerhetskontrolltjenester på Arlanda (foto: Even Rise)
Securitas Sverige AB klager på tildelingen av sikkerhetskontrolltjenester på Arlanda (foto: Even Rise)

Vikarbyrå skal sikre flyplass

Proffice skal frem til høsten 2019, og trolig i ytterligere fire år, levere flyplass-sikkerhet verdt mange hundre millioner kroner. Securitas mener vikarbyrået mangler nødvendig kompetanse, og klager derfor på tildelingen.

Publisert

Norske Nokas Aviation deltok også i anbudskonkurransen, men ble på lik linje med Securitas ikke funnet attraktive nok.

Anbudskonkurransen det gjelder omfatter sikkerhetskontrolltjenestene for Swedavia på Arlanda utenfor Stockholm. Siden 2007 er det Securitas Sverige AB som har hatt leveransen. Årlig har de fakturert cirka 255 millioner svenske kroner for oppdraget.

Securitas Sverige AB beholder leveransen av vektertjenester på og rundt flyplassen, et oppdrag verdt cirka 70 millioner kroner årlig.

Anbudsperioden som den ferske tildelingen gjelder for, er fra juni 2016 til september 2019, med opsjon på ytterligere fire år.

– Proffice ikke er kvalifisert som leverandør og skulle vært ekskludert, hevder Securitas Sverige AB.

De mener at Proffice av flere grunner ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, blant annet når det gjelder autorisasjon, nødvendige ferdigheter og evne til å utføre oppdraget.

PR og pressesjef Maria Uggla i Proffice tilbakeviser påstanden fra Securitas om at de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, og poengterer at selskapet har nødvendigegodkjenning i henhold til luftfartssikkerhets-loven. Proffice har også fått spesial-autorisasjon for Arlanda fra Länsstyrelsen i Stockholms län.

– Vi ønsker ikke å uttale oss utover dette så lenge klagen er til behandling, sier hun.

Securitas Sverige AB påstår også at Swedavia ikke har opptrådt korrekt i og med at tildelingen på et tidspunkt skal ha blitt flyttet fra Proffice AB til datterselskapet Proffice Logistic Solution.

– Vi anser flyplass-sikkerhet som et sikkerhetsoppdrag og ikke som et bemanningsoppdrag, understreker Securitas.

– Et krav i anbudet var å kunne vise dokumentert kunnskap, erfaring og virksomhet innen flyplass-sikkerhet. Det selskapet som Swedavia har valgt å overlate sikkerhetskontrollen ved Arlanda til, har ingen erfaring med sikkerhetstjenester på flyplasser. De oppfyller dermed ikke kravet, sier Joachim Källsholm, vd i Securitas Sverige AB.

Administrerende direktør Kjell Frode Vik i Nokas Aviation er overrasket over prosessen som Swedavia har kjørt, og karakteriserer den som merkelig.

Kjell Frode Vik, Nokas Aviation (foto: Even Rise).

– I norske anbudsrunder er vi vant til dialog og forhandlinger. Det har vi ikke opplevd i særlig stor grad i denne prosessen. Vi lå over Proffice i pris, men mener den absolutt kan forsvares ut fra kvaliteten på det produktet vi kan levere. Nokas kan blant annet vise til svært gode resultater gjennom leveransen vi har hatt i flere år på Oslo Lufthavn, sier Vik.

Leveransen av sikkerhetstjenester i Bromma er også ute på anbud, men tildelingen har foreløpig ikke funnet sted.

Powered by Labrador CMS