solli_9
solli_9

Avinor legger brann- og redning ut på anbud

Avinor skal redusere kostnader og styrke konkurranseevnen sin. De velger derfor å legge brann- og redningstjenesten ved en lufthavn ut på offentlig anbud. Det har aldri skjedd tidligere.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Oslo Lufthavn / Espen Solli)

Fra og med 2018 skal Avinor ha gjennomført en omstilling som gir 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader.

Og da Transportkomiteen og Stortinget har åpnet for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag når det gjelder drift av Avinors lufthavner, ser de det som naturlig å legge brann- og redningstjenesten ved Bodø Flyplass, som de snart overtar fra Forsvaret, ut i en offentlig anbudskonkurranse.

For den nye flyplassen velger Avinor en driftsmodell som innebærer eksterne leveranser innenfor brann- og redningstjeneste, plasstjenester og flyside-elektrotjenester.

Powered by Labrador CMS