Infratek faksimile
Infratek faksimile

Infratek: Vi er mellom barken og veden

Verken Infratek Security Solutions eller Centre for retail research vil legge frem dokumentasjon som underbygger troverdigheten i svinn- og butikktyveriundersøkelsen som ble presentert sist uke. – Vi har havnet mellom barken og veden, forklarer Roy Tuhus.

Publisert

Roy Tuhus, Infratek Security Solutions (Foto: Even Rise)

Tuhus er nordisk direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek Security Solutions. Den årlige svinn- og butikktyveriundersøkelsen, som offisielt heter «Infratek Annual Retail Theft Survey, IARTS», lages av professor Joshua Bamfield ved Centre for retail research (CRR). Dette skjer på bestilling fra Infratek.

Til Aktuell Sikkerhet sier sikkerhetssjefene, eller ledere med tilsvarende ansvar i NorgesGruppen, Norsk Butikkdrift, Coop, Rema 1000, Bunnpris, Maxbo, Optimera, G-Sport, G-Max, XXL, Elkjøp/Lefdal, Expert, Clas Ohlson, Jula, H & M og Varner at de ikke har kjennskap til at kjedene deres har bidratt med grunnlagsmateriale til undersøkelsen.

De fem første representerer så å si 100 prosent av norsk dagligvarehandel.

Aktuell Sikkerhet konfronterte Tuhus under onsdagens pressekonferanse med at majoriteten av sikkerhetssjefene i dagligvarebransjen ikke kjenner til at sine respektive kjeder skal ha vært deltaktige i undersøkelsen. Dette kommenterte han som merkelig.

Avsløringen fikk i ettertid Tuhus og Infratek til å be Centre for retail research (CRR) om å oversende deler av datagrunnlaget for sin store svinn- og butikktyveriundersøkelse.

Dette har de ikke klart å få utlevert, og Tuhus konkluderer med at de heller aldri vil få vite hvem som har bidratt med grunnlagsmaterialet.

– Det er klart det hadde vært en stor fordel for oss å kunne vise til konkrete respondenter fra de ulike segmentene i dagligvare- og detaljhandelen. Men vi har havnet mellom barken og veden. Dette har også en annen side; Det var åpenbart helt sentralt for oss da vi startet opp med disse undersøkelsene å sette dem ut til et uavhengig analyseforetak, slik at undersøkelsens og vår integritet skulle ivaretas best mulig. CRR har, i kraft av sin posisjon, således vært garantist for validitet og reliabilitet. Vi har ingen grunn til å betvile at denne er opprettholdt, skriver Tuhus i en epost til Aktuell Sikkerhet.

For å unngå eventuelle feilkilder og feiltolkninger har Infratek valg ikke å oversette svaret de har fått fra professor Joshua Bamfield:

– We have now had the opportunity to check all the responses that we received. Respondents self classify, in other words they decide what category they are to be included in. We stand by the results that we provided. Occasionally people doubt the results of surveys but we can only report what people tell us. I am sorry if there are concerns about this survey.

We have been collecting data from Norwegian retailers for several years, without problem until now. As part of the process we always give full confidentiality regarding the retailers concerned and who has completed the survey and we are not able to change this.

– Som dere ser ønsker CRR under alle omstendigheter å opprettholde sitt løfte om anonymitet til respondentene. Dette er etter vår oppfatning og erfaring også i tråd med generell praksis blant analysebyråer. Det vil være ødeleggende for et analyseforetak om de kompromitterer denne anonymiteten, fordi man da eksempelvis vil få utfordringer i forhold til svarprosent, og heller ikke kan regne med å få ærlige svar fra respondentene. En velkjent problematikk. Og vi har på vår side ingen tilgang på dette materialet eller mulighet til formelt sett å kreve det da dette er en rapport som vi har kjøpt fra CRR som ekstern leverandør, skriver Tuhus.

Han sa sist uke at bakgrunnsmaterialet til undersøkelsen ikke er hentet inn på butikknivå, men at respondentene er kontaktet på tilsvarende nivå som sikkerhetssjefer eller høyere.

I dagens epost understreker han imidlertid at både kjeder og enkeltstående butikker skal være blant respondentene, og at det derfor ikke nødvendigvis er slik at man kan utelukke at butikker i en kjede har svart, selv om man fra sentralt hold i kjeden mener ikke å ha deltatt.

– Det er heller ikke slik at man utelukkende har spurt sikkerhetssjefer, selv om disse i mange tilfeller er det naturlige kontaktpunkt. Det er også viktig å være klar over at flere av kjedene som har deltatt er internasjonale organisasjoner, og svar som gjelder Norge er ikke nødvendigvis hentet inn fra respondenter her til lands. De trenger ikke å ha informert sin norske organisasjon om dette, skriver Tuhus.

På onsdagens pressekonferanse ble barberprodukter presentert på annenplass over produktene som stjeles mest i norske butikker.

– Dagligvarehandelen er med andre ord blant dem som er mest utsatt, uttalte Tuhus.

I dag skriver han følgende og bruker nettopp barberprodukter som eksempel:

– Utvalgsskjevhet er et annet viktig element. I datainnhenting og statistisk metode er det ikke nødvendigvis slik at man ender opp med et fullt ut representativt utvalg fra hvert undersegment, selv om det totale bildet vurderes som representativt for hele detaljhandelsmarkedet. Om man likevel tenker at for eksempel dagligvaresegmentet er for dårlig representert, og at undersøkelsen derfor ikke kan si noe om de mest stjålne produktkategoriene som batterier og barberprodukter, så blir dette feil fordi de fleste produktene selges i mange ulike butikksegmenter, og derfor ikke tilhører kun ett. Dette er et sentralt poeng all den tid undersøkelsen omhandler tyveri av produkter, skriver Roy Tuhus, og avslutter med å opplyse at Infratek Security Solutions ikke har mer å tilføye utover dette.

"
Powered by Labrador CMS