Pedersen
Pedersen

Lanserer "heimevern-styrke" mot datakrim

Generalen vil bygge opp en egen cyberreserve. Cyberforsvarssjef Odd Egil Pedersen vil ha muligheten til å ha IT-sikkerhetsfolk på militærøvelse og mobilisere dem i en krise.

Publisert

Odd Egil Pedersen, sjef for Cyberforsvaret, foreslår en egen reservestyrke mot datakriminalitet. Han kom med utspillet foran 200 eksperter som var samlet i formiddag for å avslutte Nasjonal sikkerhetsmåned (foto: Georg Mathisen).

– De beste hodene vil alle sikre seg, sier generalmajor Odd Egil Pedersen.

Da Nasjonal sikkerhetsmåned ble avrundet med konferanse på Gjøvik torsdag, benyttet han anledningen til å komme med utspillet om en egen reservestyrke av eksperter på IT-sikkerhet.

Flere og flinkere

– Vi har en utfordring både med tanke på kompetanse og antall personer. Skal vi drive 24/7, så må vi ha flere folk involvert i turnusordninger, sier Pedersen.

Han peker på at Vernepliktsutvalget, som la frem innstillingen sin denne uken, tenker i de samme baner: En reserve i hver forsvarsgren som trener sammen oftere enn dagens styrkebrønn, eller repsoldater, om du vil.

– Det kan sammenlignes med slik det fungerte under den kalde krigen, med en styrke som kunne mobiliseres. Men nå blir krigen anderledes, sier Pedersen til Aktuell Sikkerhet.

Britisk idé

Han innrømmer at han ikke har klekket ut tanken selv – den har han hentet på den andre siden av Nordsjøen:

– Jeg var hos min britiske motpart, som har de samme utfordringene. Britene har løst det ved å etablere en cyberreserve, forklarer han.

Storbritannia har ikke hatt verneplikt på samme måte som Norge. – Men de som har tjenestegjort tidligere og nå er for eksempel i næringslivet, har en høy stolthet og er interesserte i å gi litt tilbake, sier Pedersen.

Kulturkollisjon

Han ser for seg en kombinasjon av frivillighet og verneplikt som grunnlag for cyberreserven. Men samtidig kan det bli kulturkollisjon:

– Utfordringen er at disse ekspertene ikke ser ut som soldater. I Storbritannia har vi sett at sersjantene strekker disse soldatene fordi de er ureglementert antrukket, viser slapp holdning, har skjegg og langt hår og ring i øret, smiler cybergeneralen, men understreker:

Disse menneskene trenger ikke å være gode til å skyte eller løpe fort på 3000 meter!

Sjef Odd Egil Pedersen (til venstre) og assisterende stabssjef Rune Fromreide Sommer i Cyberforsvaret trenger flere og flinkere IT-sikkerhetsfolk i en krise (foto: Georg Mathisen).

Powered by Labrador CMS