gunerius1
gunerius1

Vold og trusler: Vaktselskapene under lupen hos Arbeidstilsynet

20 vektere utsettes daglig for alvorlige trusler, og én vekter rammes mer enn annenhver dag av vold. Tallene, som er hentet fra nedre del av det sentrale Oslo sentrum, gjør at Arbeidstilsynet nå varsler en intensivering av tilsyn hos vaktselskapene.

Publisert

Arbeidstilsynet varsler tilsyn hos vaktselskapene etter at Olav Thon Gruppen rapporterer om skremmende statistikk om vold og trusler mot vektere (Foto: Even Rise)

Den skremmende statistikken ble nylig presentert av Ola Stavnsborg under et møte i Oslo Handelsstands Forening, hvor blant annet politiet var til stede. Stavnsborg er sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen.

Grunnlagsmaterialet har han hentet inn fra Oslo sentralstasjon, Oslo City, Arkaden, Gunerius og Grønland Torg, som alle har vakthold levert av Nokas. I en periode bisto Proff Security med vaktholdet på Gunerius, et bistandsoppdrag som nå er overtatt av Skan-Kontroll.

* Siste 18 måneder:

*** 8789 vektere alvorlig truet (20 hver dag)

*** 339 vektere utsatt for vold (19 per måned)

– I løpet av de 18 siste månedene frem til juni, registrerte vaktselskapene 8789 situasjoner der vektere ble alvorlig truet på jobb. Dette er 488 tilfeller per måned, eller cirka 20 hver dag. De fleste tilfellene er ikke anmeldt fordi det ikke er tid til det, samt at man vet at politiet ofte henlegger sakene uansett, sier Stavnsborg, og legger til:

– 339 tilfeller av alvorlige trusler er så mange at det i praksis betyr at én vekter oftere enn annenhver dag mottar trusler, sier Stavnsborg.

– Tallene er altfor høye. Uansett om de hadde vært halvert, ville det vært grunn til bekymring både når det gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø. Kommende år er vold og trusler et satsningsområde, og disse tallene som omhandler hovedstaden gjør at Arbeidstilsynet i Oslo vil prioritere vaktbransjen i 2016, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

Han har ingen forståelse for at tidspress blir brukt som forklaring på at bare få tilfeller av trusler og vold anmeldes.

– Skal et trygt arbeidsmiljø opprettholdes er det nødvendig å anmelde slike hendelser. Å ikke gjøre det fordi man opplever at politiet ikke prioriterer etterforskning og dermed henlegger saken, er ikke grunn god nok. For det første får man ikke synliggjort problemet dersom forholdet ikke anmeldes, og man mister også muligheten til å påklage henleggelsen som forventes å komme, sier Kjerstad Larsen.

Han anser anmeldelse som et virkemiddel for å forebygge vold og trusler. Dette poengterer han at det må eksistere rutiner for.

– Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at medarbeiderne skal vite hvordan de rapporterer skriftlig eller muntlig til sine ledere, som videre skal ha rutiner for å ivareta arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver mener et forhold er så alvorlig at det bør anmeldes, så må de ha rutiner for dette. Da går det ikke an å skylde på tidspress, sier Kjerstad Larsen.

– Det er arbeidsgivers plikt å jobbe forebyggende og ivaretakende, og iverksette nødvendige tiltak for at den ansatte skal føle seg trygg, avslutter han.

Politioverbetjent Svein Rune Andersen ved Grønland politistasjon, som har ansvaret for innsatsen mot det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum, stiller seg undrende til hvor Olav Thon Gruppens tall kommer fra.

– Jeg kan ikke forstå at tallene medfører riktighet. Vi har tydeligvis ulike definisjoner på hva som er alvorlig vold og trusler. For politiet er en trussel at noen truer med å begå vold, som for eksempel "jeg skal drepe deg". At 20 vektere blir truet hver dag på området Oslo sentralstasjon, Arkaden, Gunerius og Grønland Torg høres usannsynlig ut. Det høye antallet vektere som er utsatt for vold gjenspeiles overhodet ikke i antallet inngitte anmeldelser. Vold og trusler mot ansatte er alvorlig og bør anmeldes. Det er uheldig hvis vaktselskapene ikke har tid til det, og jeg jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at politiet henlegger nær sagt alle anmeldelser, sier Andersen.

– I tallene som Olav Thon Gruppen har lagt frem, påstås det at vekterne bortviser 124 personer fra nevnte områder daglig. Til sammenligning bortviser politiet 120 i uka. Men for oss er en bortvisning langt mer omfattende, og vi har strenge krav til notoritet da alt skal loggføres, sier Svein Rune Andersen.

(Foto: Even Rise)

– Nokas har et litt mer nyansert forhold til tallene som presenteres, men er enig i at alvorlige trusler har vært et spesielt stort problem på Oslo sentralstasjon. Nå gleder vi oss over den nedgang vi har opplevd den siste tiden. I løpet av den siste måneden har vi kun registrert fem alvorlige trusler mot våre vektere. Samtidig frykter vi at kuldeperioden vi nå går i møte vil føre til at større grupperinger av uønsket klientell vil trekke inn - og at dette øker trusselbildet igjen, sier kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas.

– Er terskelen for å anmelde trusler og vold for høy?

– Nei, vi oppfordrer og legger til rette for at vekterne skal kunne anmelde alvorlige trusler og voldsepisoder. Hittil i år har vi heldigvis kun fem voldsanmeldelser på Oslo sentralstasjon, sier Mauritzen.

– Er tidspress noen gang hindring for at forhold anmeldes?

– Nei, det er det aldri, sier Mauritzen.

Ola Stavnsborg etterlyser mer innsats fra både politi og kommunale myndigheter.

– Rusmiljøet rundt Gunerius og i Brugata er den største utfordringen for samtlige 102 kjøpesenter i Olav Thon Gruppen. Vi mener at politiet med sin opprydning på Plata utenfor Oslo sentralstasjon har drevet det åpne rusmiljøet til vårt område. Derfor er jeg kritisk til den jobben politiet gjør i Brugata. Det er ingen tvil om at flere vektere ville bidratt til tilfredsstillende sikkerhet for både vaktstyrken, butikkansatte og kunder. Men slik vi oppfatter det, er det en oppgave for både kommunen og politiet å rydde opp i dette. Vi stiller oss kritiske til å måtte bruke ytterligere flere vektere til samfunnsoppgaver som hører inn under det offentlige, sier Ola Stavnsborg.

– Vi er allerede tvunget til å utvide vekternes oppgaver, blant annet med å avbryte narkotikasalg. Dette har ikke vekterne gjort før. Men så lenge det er fravær av politi til å utføre den slags oppgaver, er vi nødt til å iverksette tiltak selv. Det er bare å beklage at vekternes sikkerhet går på bekostning av manglende politiarbeid. Spesielt trusselepisoder kan oppstå i slike situasjoner, hevder Ola Stavnsborg.

– Når det gjelder politiets tilstedeværelse i Brugata og Storgata har dette området i år hatt den største permanente politi-oppmerksomheten i hele Oslo, sier politioverbetjent Svein Rune Andersen.

Innrapportering av vaktselskapenes områdekontroll i det sentrale sentrum av Oslo er ikke med i tallene fra Oslo sentralstasjon og de fire kjøpesentrene som Olav Thon Gruppen har lagt frem.

Securitas har ifølge Olav Thon Gruppen opplyst om 23 voldsepisoder og 73 tilfeller av trusler mot sine vektere i områdekontroll-tjeneste i det sentrale sentrum av Oslo i løpet av 18-månedersperioden. Det har ikke lykkes Aktuell Sikkerhet med å få selskapet til å opplyse hvor mange av disse hendelsene som er anmeldt til politiet. Skan-Kontroll har ifølge eiendomsselskapet innrapportert 30 voldsepisoder i samme periode for sitt områdevakthold. Proff Security har også områdekontroll, noe som for deres del har utløst rapportering av 300 trusselepisoder og 69 tilfeller av vold.

Administrerende direktør Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands Forening sier at tallene fremstår som alvorlige, men understreker at det her kan være nyanser og tolkningsspørsmål.

- Jeg kjenner ikke grunnlaget for rapporteringen. Er for eksempel vold definert som uønsket adferd og knuffing eller som fysisk angrep? Vi er nødt til å gå nærmere inn i materialet fra dem som rapporterer. Først hvis vi gjør det får vi et saklig grunnlag for å kommentere disse tallene fullt ut, sier Larssen.

Fagsjef Runar Karlsen i NHO Service ønsker ikke å kommentere tallene som Olav Thon Gruppen har lagt frem, men understreker at ha det er en trend at vektere utsettes for mer vold enn før.

– Jeg kjenner ikke grunnlagsmaterialet for Olav Thon Gruppens tall, men statistikk som NHO Service har laget ut fra medlemmenes innrapportering fra 2014, forteller at det var 330 tilfeller av vold og alvorlige trusler mot vektere i Norge. Vi kan ikke skille ut hvor mange som av de 330 som er voldsepisoder, men det er helt klart at andelen der vold er involvert øker, sier Karlsen.

– Vi håper at den nye vekteropplæringen vil bidra til at dette tallet blir redusert. I tillegg vil vi fortsatt jobbe for økt rettssikkerhet for vektere og ordensvakter slik at gjerningsmennene straffes hardere. Det tror vi vil være preventivt, avslutter Karlsen.

Powered by Labrador CMS