IMG_6883
IMG_6883

Sju av ti mottar faktura ut av det blå

Sju av ti norske virksomheter er blitt fakturert for varer og tjenester de aldri har bestilt. De brutale tallene for denne type alvorlig kriminalitet avsløres når Krisino legges frem for offentligheten onsdag morgen.

Publisert

Direktør Jack Fischer Eriksen i NSR er overrasket over omfanget av fakturasvindel (Foto: Even Rise)

Da starter nemlig Sikkerhetskonferansen som arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Ett av høydepunktene, og grunnlaget for flere av foredragene der, er Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino).

– Krisino har for første gang kartlagt omfanget av fakturasvindel i Norge, sier direktør Jack Fischer Eriksen i NSR til fagbladet Aktuell Sikkerhet.

I Norge finnes det ikke tall for hvor store pengebeløp fakturasvindlerne får tak i, eller forsøker å få tak i. I Sverige tallfestes denne type svindel til 102 millioner kroner årlig.

Senest i sommer ble tre personer dømt i Oslo tingrett. De ble funnet skyldig i fakturabedragerier der totalbeløpet for betalte fakturaer beløp seg til nesten 800.000 kroner. Hovedmannen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder, hvorav to år er betinget. De to øvrige ble begge dømt til fengsel i ett år, men slipper å sone om de holder seg på rett side av loven de to kommende årene.

– Så mange som 78 prosent av norske virksomheter svarer i Krisino at de har vært utsatt for overrumplende salg over telefon til bedriftsoppføring i nettkatalog eller lignende. Det er et skremmende høyt tall, sier direktør Fischer Eriksen.

Når det gjelder tilsendt faktura for varer eller tjenester som aldri er bestilt, er det 70 prosent som rammes.

Svindel eller svindelforsøk gjennom fakturaer utformet som forpliktende – etter å ha sagt ja til å motta uforpliktende tilbud, opplever 40 prosent å ha blitt utsatt for.

– Virksomheter i privat sektor er dem som i størst grad mottar faktura for varer eller tjenester de aldri har bestilt. Vi ser også at det er virksomheter med mer enn fem ansatte som er mest utsatte. Bransjemessig er forskjellene små, sier Fischer Eriksen til Aktuell Sikkerhet.

Les mer i papirutgaven av Aktuell Sikkerhet, både om fakturasvindel og øvrig forhåndsomtale av Sikkerhetskonferansen 2015.

Dette er Krisino:

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) henter inn fakta om Kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv. Den gjennomføres av Opinion på oppdrag for NSR. Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) er medutgiver.

Krisino har en sentral plass i NSRs opplysnings- og informasjonsstrategi mot næringslivet og offentlige myndigheter. Resultatet av undersøkelsen, som gjøres annethvert år, baseres på spørsmål stilt til ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter. (Kilde: NSR)

Powered by Labrador CMS