IMG_8983
IMG_8983

Tilliten til politiets kompetanse synker

Hele 35 prosent av norske virksomheter som ikke anmelder lovbrudd forklarer det med at de ikke har tillit til politiets kompetanse. 

Publisert

Arne Røed Simonsen, Jack Fischer Eriksen og Thomas Haneborg i NSR la i dag frem Krisino (Foto: Even Rise)

Dette avsløres når Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) offentliggjøres på Sikkerhetskonferansen som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) åpnet i formiddag.

Krisino utgis annethvert år av NSR, med Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (Depøk) som medutgiver. Undersøkelsen bygger på svar gitt av ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter.

Av de spurte har åtte prosent i løpet av det siste året opplevd lovbrudd som ikke er anmeldt. Den viktigste årsaken til denne unnlatelsen er en oppfatning om at politiet nesten uansett henlegger saken. Det er samtidig verdt å merke seg at andelen i denne kategorien har gått ned fra 80 til 70 prosent de fire siste årene.

Når det gjelder alle bedriftslederne og sikkerhetsansvarlige som mangler tillit til politiets kompetanse og derfor lar være å anmelde, har disse blitt flere de siste årene. Siden 2011 har denne kategorien gått opp fra 26 til 35 prosent.

Etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, vil det senere under konferansen bli stilt spørsmål ved hvorfor tilliten til politiet synker. En teori som trolig kan bli gjenstand for diskusjon, er den stadig mer kompliserte IKT-kriminaliteten samfunnet opplever, og om det settes inn nok ressurser for å forebygge og komme denne til livs.

Krisino vise også at virksomhetene heller ikke er særlig ivrige til å anmelde egne ansatte som er utro. På tross av at dette problemet er så stort at tre av ti virksomheter avdekker uærlige personer i egne rekker, er det bare 38 prosent av tilfellene som anmeldes. Samtidig uttrykkes det glede over at bakgrunnssjekk ved ansettelse har økt de siste årene.

Fordelingen av utro ansatte mellom det private og det offentlige er henholdsvis 27 prosent som har opplevd blant de private bedriftene, mens det blant de offentlige er 34 prosent som har avslørt uærlige medarbeidere. Bransjene som er mest utsatt er hotell og restaurant, offentlig administrasjon, transport og varehandel.

Krisino 2015 har også tatt for seg virksomhetenes forhold til Politiets Sikkerhetstjenestes (PST) åpne trusselvurdering.

Bare fire prosent av landets virksomheter har hentet inn PST sin åpne trusselvurdering for 2015. Under sin gjennomgang av Krisino, understreket NSR-direktør Jack Fischer Eriksen at han gjerne ønsker svar på hvorfor det et slik.

– Blant små private virksomheter er det svært liten andel som har innhentet trusselvurderingen, mens det er store offentlige (23 prosent) og store private (11 prosent) som i størst grad gjør det, heter det i sammendraget av Krisino.

Blant dem som har innhentet trusselvurderingen, er det 66 prosent som har vurdert aktuelle trusler mot virksomheten basert på trusselvurderingen og 59 prosent som har iverksatt tiltak som følge av aktuelle trusler.

Statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet Sikkerhetskonferansens første dag.

– Jeg har ingen grunn til å tvile på at politiet gjør en god jobb, men mange saker er svært kompliserte. I forbindelse med politireformen skal vi oppnå mer og bedre etterforskning, og derfor løse flere straffesaker. Derfor må, og skal vi, samarbeide mer med andre aktører. Det vil gjøre oss bedre i stand til å nå målet, sa han i formiddag.

Statsekretær Gjermund Hagesæter fra Beredskaps- og justisdepartementet åpnet Sikkerhetskonferansen 2015 (Foto:Even Rise)

Powered by Labrador CMS