27 dager i fengsel og oppreisningserstatning på 10.000 kroner. Det er straffen som tingretten mener er passende for mannen som i fjor truet og slo en ordensvakt på Gamla i Møllergata i Oslo.
27 dager i fengsel og oppreisningserstatning på 10.000 kroner. Det er straffen som tingretten mener er passende for mannen som i fjor truet og slo en ordensvakt på Gamla i Møllergata i Oslo.

Må i fengsel etter vold og trusler på utested

Gjesten som ga vekteren ett knyttneveslag og i tillegg truet både ham og familien, må sone 27 dager i fengsel.

Publisert

Vekteren som ble slått var på jobb som ordensvakt på utestedet Gamle Christiania (Gamla) i Oslo sentrum da det oppsto uenighet med en gjest. Dette var i august i fjor.

Gjesten erkjente straffskyld da han nylig møtte i Oslo tingrett. Han husker å ha fått beskjed om å roe seg ned av en vekter, og at det deretter kom flere vektere som holdt ham bakfra.

Videre husker tiltalte at han slo en av vekterne, og at han ble lagt i bakken. Han husker ikke å ha kommet med ulike utsagn rettet mot vekteren og hans familie, men etter å ha hørt lydopptak fra hendelsen erkjenner han å gjenkjenne sin egen stemme.

Under hovedforhandlingen forklarte den fornærmede ordensvakten at tiltalte kranglet med flere, og at det derfor ble bestemt at han måtte forlate utestedet.

I straffutmålingen slår Oslo tingrett fast at ordensvakten ble truffet i hodet av knyttneveslaget, og at slag mot hodet har stort skadepotensiale.

– Det er skjerpende at volden ble utøvet mot en vakt på et utested. Når det gjelder truslene er innholdet av alvorlig karakter, og det er skjerpende at de også var rettet mot ordensvaktens familie, heter det i dommen.

Rettens mindretall, fagdommeren, mener straffen burde vært satt til 36 dager. De to meddommerne mener imidlertid at 27 dagers fengsel er tilstrekkelig. Dette er nesten halvparten av aktors påstand som var fengsel i 50 dager.

Vekteren tilkjennes oppreisningserstatning på 10.000 kroner.

Powered by Labrador CMS