En vekter er frifunnet for grov kroppsskade i Oslo tingrett.

Vekter frifunnet etter alvorlig volds-tiltale

Ifølge påtalemyndigheten gjorde vekteren seg skyldig i grov kroppsskade mens han var ordensvakt på et utested. Nå er han frifunnet for de alvorlige beskyldningene.

Publisert

Her er innholdet i tiltalebeslutningen som en vekter nylig måtte svare for da han møtte i Oslo tingrett. Han ble utpekt som gjerningsmann for hendelsen som skjedde en kveld tidlig i fjor sommer. Han var da en av flere ordensvakter på et utested. Tiltalebeslutningen er tatt ut statsadvokatene i Oslo:

– Fornærmede ble påført totalt avrivning av fremre korsbånd, total avrivning av ytre leddbånd i kneet, delvis avrivning av ligament på kneets innside, avrivning av menisk i kneets innside og et lite brudd i leggbenet. Han ble sykmeldt i nesten to måneder.

Mannen som vekteren ifølge påtalemyndigheten skal ha utsatt for den alvorlige kroppsskaden, var sykmeldt i to måneder etter hendelsen. Han hadde ifølge dommen en profesjonell rolle knyttet til utestedet som han ble nektet adgang til denne aktuelle kvelden. Vekterne mente at han var for beruset.

Den tiltalte vekteren har hele tiden nektet straffskyld. Møtende aktor la i sin prosedyre ned påstand om fengsel i ett år og to måneder. Det ble også påstått at vekteren skulle dømmes til å betale saksomkostninger, samt oppreisningserstatning, erstatning for påførte utgifter, erstatning for tapt hjemmearbeidsevne og erstatning for inntektstap som fornærmede har hatt.

Voldsepisoden skjedde da fornærmede klarte å komme seg inn på utestedet på tross av at han ble nektet av vekterne.

Da vekterne fikk tak i ham, blir han ifølge dommen delvis dratt ut fra lokalet og båret til fortauet utenfor. Videobilder viser ifølge tingretten at fornærmede ikke klarte å stå på sine egne bein, og at han så omtåket ut.

Etter kort tid blir han fraktet til legevakten med ambulanse. Dokumenter derfra forteller at fornærmede forklarte til helsepersonell at han ikke husket noe fra kvelden. En venninne skal ha fortalt at fornærmede hadde snublet en del den aktuelle kvelden.

Retten har gjentatte ganger sett gjennom videoen som viser det påtalemyndigheten mener er den skadevoldende handling, skriver tingretten – og beskriver videre et basketak med fornærmede der flere vektere var involvert.

Tingretten understreker at de ikke isolert sett kan se på én sekvens av opptrinnet – der tiltalte tok tak i fornærmedes bein – og slå fast at denne har årsakssammenheng til skaden.

– Det vil være å basere seg på en antagelse, slår tingretten fast – samtidig som de kan ikke kan utelukke om skadene skjedde før eller etterpå.

– Retten mener det etter dette ikke er bevist utover enhver rimelig fornuftig tvil at tiltalte påførte fornærmede de skader som tiltalen gjelder. Det er ikke bevist årsakssammenheng. Tiltalte blir derfor å frifinne for den handlingen som er beskrevet i tiltalen, heter det i dommen.

Oslo tingrett har også frifunnet ham for erstatningskravet. Aktuell Sikkerhet har ikke fått svar på om dommen vil bli anket.

Den frikjente vekteren forsvares av advokat Audun Beckstrøm.

­ – Dommen er grundig og riktig, kommenterer han.

Powered by Labrador CMS