En mann er frikjent for beskyldningene om kvelertak på en vekter, men er dømt for å ha vært utagerende. Han er også dømt for å ha skallet mot en politimann i Oslo. Straffen er fengsel i 60 dager, med fradrag for fire dagers varetekt.
En mann er frikjent for beskyldningene om kvelertak på en vekter, men er dømt for å ha vært utagerende. Han er også dømt for å ha skallet mot en politimann i Oslo. Straffen er fengsel i 60 dager, med fradrag for fire dagers varetekt.

Frikjent for kvelertak på vekter

En mann er frikjent for beskyldninger om å ha tatt kvelertak på en vekter, men erkjenner at han ble hissig og «bjeffet» da han på grunn av beruselse ble bortvist fra polet. Nå er han dømt for – i selvpåført rus – å ha oppført seg utagerende mot vekterne på stedet.

Publisert

Det var på Vinmonopolet på Oslo City, en lørdag i april, at tre vektere ble tilkalt av betjeningen på Vinmonopolet. Bakgrunnen var at de hadde nektet å selge sprit til en ruset kunde, noe sistnevnte ikke satte særlig stor pris på.

I forbindelse med at vekterne gikk fysisk til verks da de skulle vise ham bort fra stedet, ble mannen etter hvert tiltalt for å ha tatt kvelertak på den ene av vekterne. Oslo tingrett er ikke overbevist om at det var det som skjedde.

En overvåkingsfilm som retten har sett viser at to vektere tar tak i hver sin skulder på tiltalte og starter med å føre ham ut av lokalene. Da har tiltalte sin høyre arm over vekterens venstre skulder. Etter noen meter bøyer vekteren seg ned og går unna, før kollegene legger tiltalte i bakken.

– Det er klart at det har vært fysisk kontakt mellom tiltalte og vekteren under hendelsen, men retten mener at det foreligger noe tvil om tiltalte bevisst har tatt grep rundt halsen eller nakken til vekteren. Av overvåkingsfilmen fremgår det ikke klart om det først er vekteren som legger sin arm over tiltaltes skulder, eller om det er tiltalte som først gjør dette, heter det i rettens vurdering av skyldspørsmålet.

Vekteren har ifølge dommen ingen formening om hvem som legger armen sin først over den andres skulder. Tiltalte forklarte under hovedforhandlingen at han forsøkte å komme seg løs.

– Når den påståtte voldshandlingen skal ha oppstått mens tiltalte ble ført ut av lokalene, kan ikke retten se bort fra at han forsøkte å komme seg løs og at armen som han holdt rundt vekterens nakke/hals fikk denne stillingen på grunn av vekternes forsøk på å føre ham ut av lokalene. Det vises til at det i filmen kan fremstå som om tiltalte delvis slepes av vekterne, noe som også kan ha medført at tiltaltes vekt på vekterens skuldre kan ha blitt oppfattet som et grep rundt nakkeregionen, uten at dette var bevisst fra hans side. Det er etter rettens syn at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte forsettlig tok et grep rundt vekterens hals. Tiltalte skal dermed frifinnes for denne tiltaleposten, slår Oslo tingrett fast.

Tiltalte har for øvrig delvis bekreftet at han ropte og var utagerende overfor vekterne, og dermed forulempet dem i jobben sin.

– Tiltalte var ruset, ble hissig og bjeffet mot vekterne som følge av at han ble behandlet dårlig, og domfelles for dette, heter det i dommen.

Etter å ha blitt tatt med til vekterkontoret ble mannen overtatt av politiet. Han er i den forbindelse funnet skyldig i å ha skallet mot en politimann uten å treffe, og for å ha gitt en politimann ufine karakteristikker. Han også funnet skyldig i, ved andre anledninger, å ha nektet å oppgi navnet sitt og for å ha stjålet øl.

Mannen, som er dømt og straffet flere ganger for lignende tilfeller – blant annet vold mot politiet – må etter denne rettssaken sone 60 dager i fengsel.

Powered by Labrador CMS