En mann ble så sint at han ble voldelig da han fikk parkeringsbot. Nå er han dømt til fengsel for å ha slått parkeringsvakten.
En mann ble så sint at han ble voldelig da han fikk parkeringsbot. Nå er han dømt til fengsel for å ha slått parkeringsvakten.

Fikk bot – mistet besinnelsen: Slo parkeringsvakt til blods

Feilparkeringen som i utgangspunktet kostet noen hundrelapper, ble svært dyr for mannen som ble voldelig da han fikk bot. Nå er han dømt til fengsel i fem måneder for å ha slått parkeringsvakten til blods og påført ham brudd i nesen. Han må også betale erstatning til offeret.

Publisert

Da mannen oppdaget at han hadde fått parkeringsbot, løp han etter parkeringsvakten som var i ferd med å kjøre ut fra p-plassen. Han slo i bilen for å få parkeringsvakten til å stoppe.

Hendelsen skjedde utenfor en Coop Extra-butikk i Oslo hvor det er gratis å stå parkert i 90 minutter, forutsatt at det er hentet ut billett fra automaten. Mannen mener at boten var grunnløs fordi automaten ikke virket, og at han derfor ikke fikk ut noen billett. Dette er ikke parkeringsselskapet enig i, noe de begrunner med at det i en totimers periode rundt hendelsen ble kjøpt/trukket 30 billetter fra den samme automaten.

Tingretten beskriver hendelsesforløpet, etter at mannen fikk stoppet parkeringsvaktens lille Volkswagen Polo, slik:

– Han var sint og ropte ut at han var ilagt parkeringsbot. Før parkeringsvakten rakk å svare, satte mannen seg inn på passasjersiden i parkeringsselskapets bil. Døren ble lukket, og umiddelbart slo han parkeringsvakten i ansiktet med albuen sin – med den følge at parkeringsvakten fikk brudd i nesen. Han blødde kraftig etter slaget.

Etter slaget forlot mannen bilen og kjørte vekk i sin egen bil. Han ble senere på kvelden oppsøkt av politiet hjemme hos seg selv.

På tross av at mannen erkjente straffskyld samme kveld, gjentok han ikke erkjennelsen under hovedforhandlingen i tingretten. Snarere tvert imot:

– Han mener han ikke kan domfelles for forholdet siden han ikke hadde skadeforsett. Han forklarer at han gjorde et «ikke retningsbestemt utfall med armene» inne i parkeringsvaktens bil. Han forsto ikke at utfallet med armene kunne medføre skade i ansiktet på fornærmede, forklares det i dommen.

Parkeringsvakten fikk, ifølge en legeerklæring som ble lagt frem for retten, nesebrudd. Han ble sykmeldt i ni dager, og han har i ettertid blødd en del neseblod, vært tett i nesen og har hatt en del hodepine.

Retten finner det bevist at gjerningsmannen handlet med vitende og vilje, og at det foreligger skadeforsett ved at tiltalte holdt det som sikkert, eller overveiende sannsynlig, at et hardt slag med albuen mot parkeringsvaktens ansikt ville påføre en skade.

Påtalemyndigheten påsto en straff på fengsel i 75 dager.

– Retten mener at fengsel i fem måneder er et riktig utgangspunkt for en kroppsskade som resulterte i brudd i nesen. De straffeskjerpende omstendigheter med at fornærmede ble utsatt for vold mens han var i arbeid som parkeringsvakt, at han ble sykmeldt i ni dager, at slaget resulterte i helseplager i etterkant og at det er tale om uprovosert vold, er da hensyntatt, heter i dommen – hvor det videre slås fast at ikke er noen formildende omstendigheter som tilsier en reduksjon i straffen.

Mannens forsvarer, advokat Knut Henrik Boehlke, hevdet under hovedforhandlingen at kroppsskaden ligger i nede sjikt av hva som kan oppfattes som en kroppsskade. Dette er ikke dommerne enig i:

– Harde slag med albuen mot ansiktet har et stort skadepotensial.

I tillegg til straffen på fem måneders fengsel, må mannen dekke parkeringsvaktens medisinske utgifter på 1.496 kroner. Han må også betale parkeringsvakten en oppreisningserstatning på 30.000 kroner. Det kreves også at han betaler saksomkostninger med 5.000 kroner.

Mannen er innkalt til fremmøteforkynning i Oslo tingrett mandag 5. juli. Fra det tidspunktet løper ankefristen. Dersom han anker, vil ikke dommen være rettskraftig.

Powered by Labrador CMS