Ola Stavnsborg i Olav Thon Gruppen har valgt leverandør av adgangskontroll, og går nå for en helhetlig Salto-løsning (arkivfoto: Even Rise).
Ola Stavnsborg i Olav Thon Gruppen har valgt leverandør av adgangskontroll, og går nå for en helhetlig Salto-løsning (arkivfoto: Even Rise).

OTG standardiserer med Salto

Olav Thon Gruppen har, etter en lang anbudsrunde, bestemt seg for fremtidig leverandør av adgangskontroll. Avtalen innebærer en helhetlig satsing på Salto Systems i samtlige Olav Thon-eiendommer i Norge og Sverige.

Publisert

Nevnte avtale, som trer i kraft 1. september, gjelder for alle Thon-eiendommene med unntak av hotellene.

Hotellene har lenge, og med god erfaring, forholdt seg til en avtale direkte med Salto Systems - avdeling Hospitality. Denne videreføres som den er.

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg forteller at det er Stanley Security som Olav Thon Gruppen (OTG) heretter skal samarbeide med når det gjelder adgangskontroll for kjøpesentre, bolig- og næringseiendom.

– Vi valgte dem etter en lang og god anbudsrunde med til sammen åtte svært gode kandidater. Stanley Security har gode priser, og de har vist at de kan adgangskontroll. Dette gjør at vi har tro på at de er vår rette leverandør av adgangskontroll i årene som kommer, sier Stavnsborg.

– OTG har et sted mellom 50.000 og 100.000 dører, og det blir derfor vanskelig å si noe om totalprisen på hele avtalen. Det opereres med enhetspriser og timepriser i anbudet. Minst like interessant som pris, er mulighetene som ligger i avtalen. Flest mulig av dørene skal være online, noe som åpner for å drive vedlikehold, service og reparasjoner via fjernstyring på nett, sier Stavnsborg.

– Når det gjelder hotellene våre har vi som nevnt allerede en avtale med Salto Systems, avdeling Hospitality, som vi fortsetter med. Salto Systems er et produkt vi har god erfaring med innen hotellsektoren. Det samme gjelder for de utleieboligene og næringseiendommene som allerede bruker adgangskontroll fra Salto Systems, legger han til.

Kombinasjonen av gode erfaringer og anbefalinger gitt av fra forskjellige leverandører gjennom anbudsprosessen, er hovedårsaken til at valget falt på Salto Systems.

– Med Salto Systems ønsker vi å standardisere adgangskontroll internt i hele OTG, og i økende grad samkjøre dette med ITV og alarm. Dette mener vi vil gi oss enda bedre sikkerhet, samtidig som service og vedlikehold blir rimeligere og enklere. Vi tror, og ser fram til at Nokas – vår nåværende og største sikkerhetsleverandør innen ITV og vakttjenester, vil samarbeide godt med Stanley. Gjennom dette samarbeidet forventer vi at begge selskapene til enhver tid gir oss det beste de har av løsninger, sier Ola Stavnsborg.

Avtalen mellom OTG og Stanley Security varer i tre år fra 1. september. OTG kan deretter forlenge den med ytterligere tre år.

Powered by Labrador CMS