Aktuell Sikkerhet 1/2016 er ute nå

Gründer Henning Kristiansen hevder at norsk politi ofte fremstår med mangelfull kompetanse og erfaring når det gjelder arrangementssikkerhet. – Dette må raskest mulig bli et eget fag på Politihøgskolen, sier han. Se hva du kan lese om i Aktuell Sikkerhet 1/2016.

Publisert

Aktuell Sikkerhet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

I denne utgaven kan du lese om:

Leder: Total mangel på respekt
Er det noe sikkerhetsbransjen har blitt gode på de siste årene, så er det å vente. Helt siden 2009 har usikkerheten rådet om hvilke utdanningskrav som skal gjelde for fremtidens vektere og ordensvakter.
Les lederartikkelen her

– Fra 0 til 100 på ti år
Fasiten er ifølge Cato Werner Monrad en god og balansert samhandling mellom tekniske og manuelle løsninger. Innen 2020 mener han det er realistisk å passere 100 millioner kroner i omsetning for GSS som ble etablert i 2010.

Åpner nye markeder for hverandre
Teknologiselskapet Racom har inngått partnerskap med landets største aktør innen elektronisk sikkerhet. Dermed kan Stanley Security heretter tilby sine kunder en ny plattform for samling og håndtering av informasjon innen sikkerhet, trygghet og beredskap.

Sikret OL med 200 medarbeidere
Halvannet år etter at Zone Security så dagens lys, leverte selskapet sikkerhet og 200 vektere til Ungdoms-OL på Lillehammer. – Jeg er stolt over hva vi har fått til, og vi er klare for ytterligere vekst, sier Christian Rist.

– Kunnskap er avgjørende
Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund applauderer at vekterutdannelsen i Norge skjerpes. Selv jobbet han fem år i yrket før han tok vekterkurs.

– Minner mer om et pølsepapir enn et seriøst rapportskjema
Etter at det for to år siden kom skjerpede krav til ordensvaktbransjen i Oslo, har selskapene sendt inn tusenvis av rapporter om uønskede hendelser. Politiets store utfordring er at de ikke klarer å lese eller forstå innholdet i mange av dem.

– Ekomloven åpner muligheter for låsesmedbransjen
Foreningen Norske Låsesmeder tar bransjens økende bruk av elektronikk på alvor. I vinter ga de medlemmene sine eksklusiv mulighet til å møte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å lære om regelverket rundt installasjon og vedlike hold av ekomnett.

Vellykket Norges-satsning
RCO Security i Norge fikk et driftsresultat på over en halv million kroner i sitt første år her til lands, og daglig leder Tor-Arne Aarhus gleder seg over at staben allerede er doblet.

TrioVings nye sjef: – Spent og ydmyk
Et drøyt halvår etter at Leif Lippestad kunngjorde sin avgang i TrioVing, overtok Pål Mathisen sjefsstolen hos landets største leverandør av lås og beslag. – Jeg er spent og ydmyk, sier han.

Dorma Kabas nye sjef:
– Vi skal bli større Effektivisering og integrering er viktige arbeidsoppgaver for nytilsatte Per Fodnæss i Dorma Kaba. –– Vi har en tøff fusjonsprosess foran oss. Jeg lover at den vil bli ryddig for alle, sier han.

– Her kan alle føle seg trygge
Et 20 talls overvåkningskameraer bidrar til sikkerheten på The Well, Nordens største spa- og badehus. Daglig leder Mikael Eliassen og sikkerhetsrådgiver Tor Andreas Søderholm garanterer at brukernes personvern blir ivaretatt på beste måte.

– Tilfeldighetene som råder
Gründer Henning Kristiansen hevder at norsk politi ofte fremstår med mangelfull kompetanse og erfaring når det gjelder arrangementssikkerhet. – Dette må raskest mulig bli et eget fag på Politihøgskolen, sier han.

– Mange kamera-anlegg har stort forbedringspotensial
– Mange steder er det et betydelig forbedringspotensial når det gjelder kvalitet, men vi opplever sjelden at overvåkningsbildene er helt verdiløse, sier politioverbetjent Morten Drægni.

Fra NorSIS til Ernst & Young
Nestleder Tone Hoddø Bakås forlater Norsk senter for informasjonssikring til fordel for jobb i Ernst & Young. Også der skal hun arbeide med bevisstgjøring innen datasikkerhet.

Kjerringa mot strømmen møtte likesinnede
– Kvinner bør holde sammen, skape nettverk og snakke hverandre opp. Det er helt avgjørende for å lykkes i mannsdominerte miljøer. Derfor er Security Divas en perfekt arena for kvinner som vil opp og frem i sikkerhetsfaget.

– Politi-historikerne rakket ned på vekterne
Boka som Solveig Lurås har skrevet om Oslo-vekternes historie er ikke veldig tykk, men hun mener innholdet er mer korrekt enn omtalene som flere politihistorikere tidligere har gitt yrkesgruppen.

Robur vokser
Robur Safe har sikret seg Jøli Safe AS og styrker dermed sin markedsposisjon i Norge.

Nye normer for FG-godkjenning
Boliglåsen Yale Doorman er den første og eneste elektroniske dørlåsen for privatmarkedet som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

Fagartikkel:
Utvikling i sikkerhet og beredskapsarbeid – behov for standardisering av begreper
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

Fagartikkel:
Ansatte – en hel risiko i seg selv
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har en fast spalte om kriminalitet og sikring.

Advokatspalte:
Strengere regler for kokurranseklausuler
NHO Service har en fast spalte om juss og arbeidsmiljø

Faste sider:

  • Sikkerhetsmarkedet
  • Sikkerhetskalenderen

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her
Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS