Aktuell Sikkerhet 2/2017

NYTT NUMMER: Moelven Industrier skjerpet seg og investerte 100 millioner kroner i brann- og sikringstiltak. Dermed stilte forsikringsselskapene seg i kø for å få dem som kunde. For nærmere 20 år siden var situasjonen motsatt. Se hva du kan lese om i nyeste Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Aktuell Sikkerhet nummer 2/2017 er på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER

– Nå må det handles!
«Samfunnet kunne vært langt bedre rustet mot krisesituasjoner dersom det offentlige hadde tatt sikkerhetsbransjen på alvor og inkludert den i det nasjonale samfunnsberedskapsarbeidet.»
Les lederartikkelen her

TEKNIKK

Best i Europa
Stanley Security jubler over 2016-resultatet, og mye tyder på at den norske avdelingen ligger an til å bli konsernets beste i Europa.

– Uten bransje-gaver ville ikke elevene lært annet enn gårsdagens teknologi
Når sikkerhetsteknikk står på timeplanen ved Skogmo videregående skole i Skien, øver elevene med topp moderne utstyr donert av bransjen. Det kan de takke lærer Arne Grave og hans bekjentskaper for.

NORSK SIKKERHETSFORENING

Leder Norsk Sikkerhetsforening: - Viktig møteplass for fag og hygge
Øyvind Halnes sier han mangler konkurranseinstinkt både når det gjelder sykkel og ski. Men i kampen for gode Stanley-resultater og faglig utvikling gjennom Norsk Sikkerhetsforening, er 52-åringen en skikkelig fighter.

BRANNSIKKERHET

Brannsikring som lønte seg
Moelven Industrier skjerpet seg og investerte 100 millioner kroner i brann- og sikringstiltak. Dermed stilte forsikringsselskapene seg i kø for å få dem som kunde. For nærmere 20 år siden var situasjonen motsatt.

PRIVAT/OFFENTLIG-SAMARBEID

Samarbeider for tryggere uteliv
Bry Deg Uteliv i Tønsberg gjør stor suksess. På to år er 350 utelivsgjester narkotatt, færre enn 15 av dem er avslørt mer enn en gang – og stemningen på byen øker i takt med at bråkmakere og rusbrukere utestenges og bortvises. Ordensvaktene er sentrale i det positive samarbeidet.

Startet med 39 pågripelser på seks kvelder
Tønsberg har gjennom mange år opplevd et omfattende narkotikamisbruk på byens utesteder, men før var det få som brydde seg. I dag er politibetjentene Bjørn Thore og Sindre stolte av resultatet som Bry Deg Uteliv gir.

DATASIKKERHET

Et glimt av fremtiden
NSMs sikkerhetskonferanse 28.-29. mars lyktes godt i å gi deltakerne et etterlenget blikk inn i krystallkula.

Forenkler datakrim-anmeldelser
Et nytt veiledningsskjema som forenkler anmeldelser av datakriminalitet, vil være et viktig analyseverktøy i politiets kamp mot det stadig økende problemet.

SECTECH

«Vi är mycket nöjda»
Svenskene Deniz Baykal og Lennart Alexandrie gleder seg over løftet som Sectech fikk da de flyttet fra Oslo sentrum til Norges Varemesse. Svært mange av messens 844 besøkende anses av utstillerne å representere viktige sluttbrukere.

Flere sider med nyheter fra messa

NASJONAL SIKKERHET

Datagrunnlag – hva er relevant og mulig å benytte innen sikring?
For at man skal kunne sikre kontroll med beskyttelsen mot tilsiktede handlinger, må valgene være basert på relevante data og metoder.
Artikkelen er skrevet av Rolf Jullum, sjefingeniør fysisk sikkerhet og beskyttelse, i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

SAMFUNNSSIKKERHET

Et felles ansvar for at samfunnssikkerheten skal bli god
Alle risikoeiere har et felles ansvar for at den samlede samfunnssikkerheten skal bli god. Systematisk tilnærming til samfunnssikkerhetsarbeidet er avgjørende fordi ulike deler av arbeidet henger sammen.
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

KRIMINALITET OG SIKRING

Ny sikkerhetslov – konsekvenser for næringslivet
I NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet, foreslås det en ny lov for forebyggende nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Det nye lovforslaget vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange virksomheter.
Artikkelen er skrevet av seniorrådgiver Arne Røed Simonsen, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Oppsigelse i prøvetiden
I prøvetiden er det saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet på grunn av arbeidstakers manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Det kan være vanskelig å vurdere om en arbeidstaker viser manglende tilpasning til arbeidet, eller om arbeidstaker mangler faglig dyktighet eller pålitelighet. Advokat Sigbjørn S. Mygland i NHO Service beskriver de ulike grunnlagene.

BRANSJENYTT

Nyheter fra bansjen

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om  sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS