Aktuell Sikkerhet 3/2017

NYTT NUMMER: Politidirektoratet signaliserer sterkere enn noen gang at de i krise- og beredskapssituasjoner ønsker bistand fra vektere og den private sikkerhetsbransjen. Se hva du kan lese om i nyeste Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Aktuell Sikkerhet nummer 3/2017 er på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER:

– Ikke rom for å bli tatt med buksene nede
«Når politiet ser seg nødt til å bruke sine beste frontkjempere for å besøke sikkerhetsbransjeansatte på hjemmebane, forteller det ganske mye. Det er beklagelig at disse representerer de som jobber ute i Oslo-natta for at du og jeg skal være trygge ute på byen.»
Les lederartikkelen her

KAMERAOVERVÅKING

Suksess med termisk brannsikring
Brannsikring er blitt et viktig og vellykket marked for Detec. Flere kommuner og forvaltere av kulturminner og verneverdige bygg satser på selskapets overvåkingssystem.

– Mer teknologi, færre vektere
Vakttjeneste blir mer teknologisk. Focus Security bygger opp systemer som skal overta mer og mer av jobbene som i dag krever mennesker.

TEKNIKK

Satser på mer enn lås:
– Vi skal levere «alt»

For få år siden representerte Certego de gode gamle låsesmedbedriftene som i hovedsak var trofaste mot mekaniske løsninger. Nå poengterer Hilde Lise Nordahl at bedriften er på full fart inn i den digitale verden, som blant annet omfatter satsing på alarm og kameraovervåking.

ARRANGEMENTSSIKKERHET

– Vi skal vokse, men det skal ikke skje på billigsalg
Zone Security er i full gang med å etablere seg som et nasjonalt sikkerhetsselskap. Administrerende direktør Christian Rist håper inneværende år å levere et overskudd på to til tre millioner kroner av en samlet omsetning på cirka 30 millioner kroner.

VAKTHOLD

Aksjon mot vaktbransjen: Avslørte doping, våpen og narko
Vektere og ordensvakter som representerer seks godt etablerte vaktselskaper i Oslo, er siktet for bruk og eller oppbevaring av anabole androgene steroider.

Kl. 08.00: Sikkerhetskontroll innføres i Oslo tinghus
Kl. 08.45: Potensielt drapsvåpen beslaglegges

Tre kvarter etter at Oslo tinghus innførte tilsvarende sikkerhetskontroll som på flyplasser, beslagla sikkerhetskontrollører en kniv beregnet for kriminell bruk. Mannen som bar kniven var på vei inn i sin egen rettssak.

Utvider med arrangementssikkerhet og teknikk
Toma Security satser heretter på mer enn bare tradisjonelt vakthold. Nå er det unge sikkerhetsselskapet på vei inn i markedet for både teknikk og arrangementssikkerhet. I år forventes en samlet omsetning opp mot 50 millioner kroner.

Startskuddet for skjerpet vekter-opplæring nærmer seg
Sikkerhetsbransjen jubler over at fremtidens vekteropplæring endelig er spikret. – Jeg er overbevist om at vi er i gang i løpet av første halvår 2018. Det eneste skåret i gleden, er at vi ennå ikke har klart å lande utdanningsløpet for ordensvakter i egenvakthold.
Det sier fagsjef Runar Karlsen i NHO Service.

Sikkerhetsfaget trues med nedleggelse
Fagbrevet for vektere er truet etter at Kunnskapsdepartementet ønsker en nedleggelse av sikkerhetsfaget i den videregående skolen. Nå kjemper Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service en felles kamp – ikke bare for å beholde faget, men også for å få det styrket.

ADGANGSKONTROLL

Ny sjef i Dormakaba: – Vi har fått en unik produktog serviceportefølje
Etter et par måneder som ny Dormakaba-sjef i Norge, er Jørn Fragge imponert over hvordan kulturene fra henholdsvis Dorma og Kaba lar seg smelte sammen. – Jeg gleder meg til fortsettelsen. Vi skal vokse, sier 43-åringen.

DATASIKKERHET

– Det viktigste sikkerhetsutstyret sitter mellom ørene
Norske virksomheter pepres daglig med potensielle farer mot datasystemene sine. Mange er enkle og kommer via e-post, men de lukes ikke ut av sikkerhetssystemene. Dermed kan «døra» plutselig stå åpen for datakriminelle som vil stjele, låse eller ødelegge kritisk informasjon.

FYSISK SIKRING

Ser på nye markeder
Tore Nielsen pensjonerer seg etter 29 år som Robur-sjef i Norge. Håvard Braserudhaget ser frem til å videreføre virksomheten, blant annet gjennom sikring av ulike typer verdier som ikke Robur har satset på tidligere.

NOSIFS SIKKERHETSKONFERANSE

– Vi trenger flere sluttbrukere
Tilbakemeldingene som Norsk Sikkerhetsforening har fått fra deltakerne på årets sikkerhetskonferanse er svært positive. Samtidig maner arrangøren allerede nå om å motivere flere sluttbrukere til å bli med neste år.

– Ufortjent dårlig rykte
– Politidirektoratet har et ufortjent dårlig rykte. Næringslivet kritiserer oss blant annet for liten åpenhet, men det er alarmerende å se hvor lite hjelpemidlene som stilles til rådighet blir brukt.

BEREDSKAPSARBEID

Ønsker sikkerhetsbransjen inn i krise- og beredskapsarbeidet:
- Vi må øve sammen

Politidirektoratet signaliserer sterkere enn noen gang at de i krise- og beredskapssituasjoner ønsker bistand fra vektere og den private sikkerhetsbransjen. En betydelig dialog er allerede i gang, og vekteres delaktighet i blålysenhetenes øvelser kan bli en realitet i løpet av nær fremtid.

BEREDSKAPSDAGEN

Medisinmangel truer liv – har lager kun for tre dager
Sykdom og mangel på medisin! Ingen andre hendelser er like sannsynlige og samtidig like farlige for liv og helse. – Vi har bare medikamenter på lager for tre dager, sier beredskapssjef Else-Marie Ringvold på Sykehuset i Vestfold.

Bestikkelser og trusler
Kommuneoverlegen fikk både trusler og tilbud om bestikkelser fra folk som ville vaksineres.

NASJONAL SIKKERHET

Sikringsmål – hva er viktig for å være beskyttet?
Alle har en klar forestilling om at virksomheten, personen (VIP), informasjonen, funksjonen man har ansvar for, skal være beskyttet. Erkjennelsen om at sikringstiltak må være på plass – er der, men er det like klart hvordan man setter krav til beskyttelsen?
Artikkelen er skrevet av Rolf Jullum, sjefingeniør fysisk sikkerhet og beskyttelse, i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

SAMFUNNSSIKKERHET

Cybertrusler mot kritisk infrastruktur – fokus på egenberedskap
Cyberkriminalitet har blitt en gigantindustri. Europool beregner årlig globale tap til å være rundt 900 milliarder euro. En industri som er mer profitabel enn narkotikaindustrien.
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

LÅSESMED

– Skal omsette for mer enn 300 millioner
Så fort karantenetiden etter Låsservice-salget til Assa Abloy utløp, kom Ståle Raa tilbake til låsesmedbransjen. Bergenseren har kjøpt Låssenteret AS, og innen fem år ser han for seg en omsetning på 300 millioner kroner.

KRIMINALITET OG SIKRING

Malwear, Cryptolocker, Virus, hacking, Bitcoin…. Angrep!
Dette er ord som preger nyhetsbildet i disse dager. Ord som for mange ikke alltid gir noen mening, bortsett fra at der er farlig og at det kan gå utover datamaskinen.
Artikkelen er skrevet av seniorrådgiver Arne Røed Simonsen, Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Hva kreves av arbeidsgiver når arbeidstaker er sykmeldt?
Vurderingene knyttet til temaet sykefravær kan være svært krevende. Advokat Hilde J. Mjønes Nielsen i NHO Service gir et overblikk.

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om  sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS