Aktuell Sikkerhet 5/2017

NYTT NUMMER: Etter ungdomsskolen satset Erik Mjelde på murerfaget, men få år senere slo ryggen seg vrang. I dag takker han «Ringer i vannet» og Nokas for at han er i fast jobb som vekter. – Jeg kunne ikke hatt en bedre jobb, sier 22-åringen. Se hva du kan lese om i nyeste Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Aktuell Sikkerhet nummer 5/2017 er på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER

Fortjent seier – men ingen grunn til å hvile på sine laurbær
«Klagen som lensmann Terje Krogstad og visepolitimester Johan Martin Welhaven gikk i bresjen for å utarbeide, ga resultater.»
Les lederartikkelen her

HOTELLSIKKERHET

– En hotelldirektørs største mareritt er brann
Når natten senker seg over Thon Hotel Orion, er hotelldirektør Dag Djupesland stolt over hvordan gjestene er sikret mot brann. Hver eneste krik og krok i et av Bergens største hotell, dekkes nå av et nytt og moderne sprinkleranlegg.

BRANNSKOLEN I TJELDSUND

Fra etatsutdanning til fagskole
Det er for stor forskjell på brann- og redningsfolk fra kommune til kommune. Når Brannskolen blir fagskole om to år, skal de bli flinkere og mer spesialiserte.

OSPA 2017

Konkurransen om Ospa-priser øker år etter år
Kim Traavik stakk av med en av de gjeveste Ospaprisene under den årlige hedersseremonien på Sikkerhetskonferansen i høst.

BEREDSKAPSKONFERANSEN

– Offentlige og private ressurser må jobbe sammen
Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NHO Service og Handel, er overbevist om at fremtidig kriseberedskap er helt avhengig av økt privat-offentlig-samarbeid. Derfor vil de blant annet utvide den årlige Beredskapskonferansen.

FIDUSPRISEN

– Vil samle næringslivet
Fidusprisvinnerne i Coop bevisstgjør og engasjerer ansatte helt ut på butikkgulvet i kampen mot IKT-kriminalitet. Men de går heller ikke av veien for å avsløre internasjonale datasvindlere. Nå tar sikkerhetssjef Soner Sevin kampen for å samle næringslivet i en egen
Bransje-Cert.

TERRORSIKRING

Malermester sikrer mot terror
Til å begynne med bare malte de bygningen – nå sikrer de den. Alliero har bygd opp en egen faggruppe som sikrer konstruksjonene mot terror.

REKRUTTERING

– Kunne ikke hatt en bedre jobb
Etter ungdomsskolen satset Erik Mjelde på murerfaget, men få år senere slo ryggen seg vrang. I dag takker han «Ringer i vannet» og Nokas for at han er i fast jobb som vekter. – Jeg kunne ikke hatt en bedre jobb, sier 22-åringen.

VAKTHOLD

Vellykket vakt-fellesskap på Bygdøy
Et branntilløp på Frammuseet i 2009 gjorde at Tormod Kaaløy ønsket å få realisert tankene sine om én felles mobil vakttjeneste for museene på Bygdøy. Først åtte år senere er ordningen i gang.

SECURITY COMMUNITY

– En viktig arena for oss
Når Stanley Security inviterer til Security Community for åttende gang, skjer det med Næringslivets Sikkerhetsråd som samarbeidspartner. Sammen ønsker de å løfte arrangementet til nye høyder.

PARALLELLSAMFUNN OG «SVENSKE TILSTANDER»

Maskert gjeng truet vekter hjemme
Etter å ha tatt en butikktyv, kom gjengen hjem til ham. Hans Olav Nordland hentet balltreet og jaget bort de 15 maskerte gjengmedlemmene.

DATASIKKERHET

16 av 100 tar aldri sikkerhetskopi
En rapport som Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) snart sluttfører, avslører urovekkende praksis rundt folks forhold til datasikkerhet. Den viser at kun 40 prosent alltid, eller som regel, sjekker om nettsiden de skal inn på er trygg.

NSR – SIKKERHETSKONFERANSEN

– Terrorsikring gir enorme besparelser
– Sørg for skikkelig sikring! På den måten reduseres gigantiske tap og kostnader i mange, mange år etter et eventuelt terrorangrep.

BRANSJENYTT

Leverer til Harbitz Torg
Rundt 50 samarbeidspartnere deltok tidligere i høst på RCO og Kamteks partnerdag. En av dem, Lefdal Installasjon, slapp nyheten om hvem som blir sentral i utbyggingen av Harbitz Torg.

– Betydelig vekst
Messe, foredrag, gocartkjøring og pokerturnering sto på programmet da EET Europarts inviterte til Kick off i høst.

– Vekterne er blant de viktigste
Helt siden åpningen i 2014 har Securitas holdt ro og orden på CC Hamar. Senteret, som nylig ble kåret til «Årets kjøpesenter-2017», forlenget kontrakten med sikkerhetsselskapet 1. oktober.

SAMFUNNSSIKKERHET

Samfunnssikkerhetsinstruks – åpner for mer helhetlig og systematisk arbeid
Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (Samfunssikkerhetsinstruksen) er en sentral forskrift, som trådte i kraft 6. september 2017.
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

KRIMINALITET OG SIKRING

– Ingenting er umulig, men det koster penger
Terroren kommer stadig nærmere, og i Norge har det vært mye debatt om hvordan skal vi sikre oss mot denne modus og trussel, som kan ramme oss alle i hverdagslivet, på jobb eller fritid.
Artikkelen er skrevet av Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

NASJONAL SIKKERHET

Sikringsprinsipper for beskyttelse mot tilsiktede handlinger
Under utvikling av en beskyttelse mot tilsiktede handlinger vil styres av flere sett med sikringsprinsipper. Ett sett med prinsipper gir styringer mot effekten av tiltakene, mens de øvrige retter seg inn mot valg av og utforming av tiltak.
Artikkelen er skrevet av Rolf Jullum, sjefingeniør fysisk sikkerhet og beskyttelse, i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Arbeidsmiljølovens tre- og fireårsregel
Den såkalte ”fireårsregelen” som ble innført i 2005 medfører at en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, skal anses som fast ansatt.
Artikkelen er skrevet av advokat Tonje Thue Width i NHO Service.

FASTE SIDER

Nytt om navn

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om  sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS