Aktuell Sikkerhet 6/2016

NYTT NUMMER: Allerede andre dagen i sjefsstolen ble den nye NorSIS-direktøren Peggy S. Heie forsøkt svindlet. – Systemsikkerheten har aldri vært bedre, så da går svindlerne på personene bak, sier hun. Se hva du kan lese om i nyeste Aktuell Sikkerhet.

Publisert

Aktuell Sikkerhet nummer 6/2016 er på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER:

2016 – et fremgangsrikt år
«På tross av at fasiten rundt vekteropplæringen lar vente på seg, har 2016 vært et fremgangsrikt år for en rekke selskaper og enkeltpersoner som er dedikerte til sikkerhetsfaget, så vel i det private som i det offentlige.»
Les lederartikkelen her

DIGITAL ID-HÅNDTERING

Tilbyr ny ID-håndteringsplattform fra nye lokaler
Nexus Group Norge har i høst byttet både sjef og lokaler. Selskapet forbereder seg for ytterligere vekst.

KAMERAOVERVÅKING

– Målet er hårete, men realistisk
Joakim Torkildsen og Kato Lystad satser optimistisk med sitt nye selskap, KamTek AS. Innen 2020 håper de årlig å omsette kamerautstyr for 20 millioner kroner.

DATASIKKERHET

Utsatt for svindlere som nytilsatt sjef:
– Et målrettet angrep
Allerede andre dagen i sjefsstolen ble den nye NorSIS-direktøren Peggy S. Heie forsøkt svindlet. – Systemsikkerheten har aldri vært bedre, så da går svindlerne på personene bak, sier hun.
Hun vil ha grunnleggende informasjonssikkerhet inn i skolen. Tidlig. – Nå kan du trykke på en Ipad i barnehagen. Det er så tidlig som dét du må begynne å ta de enkle stegene for sikkerhet, også, sier Heie.

Lærer ikke nettsikkerhet
Den som har fått opplæring i informasjonssikkerhet, opptrer mer ansvarlig på nett. Men bare halvparten har fått slik opplæring.

ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET

Felles bekjempelse
Virke og Landsorganisasjonen satser sammen mot arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen. Prosjektet handler blant annet om kunnskapsformidling av lover og regler, og bevisstgjøring om farer og fristelser som det er viktig å styre unna.

OSPA-PRISEN 2016

– Hele bransjen har ansvar for å heve Ospa-statusen
Kåre Ellingsen var bortreist da han skulle tildeles Ospaprisen for «Fremragende intern ledelse for sikkerhet». Det er han veldig glad for.

– En viktig pris for oss
Bare to år etter at ledelsen i BDO tente på ideen om et nytt satsingsområde presentert av de daværende NSMmedarbeiderne Dagfinn Buset og Andreas Vogt, gikk virksomheten til topps i konkurransen om Ospaprisens kategori «Fremragende sikkerhetsrådgiver».

Sikrer data i farta
Dataene er sikret selv om du mister laptopen eller minnepinnen som de ligger på. Hiddn SafeDisk er årets beste nye sikkerhetsprodukt.

Vegvesenet til topps
Bilkriminalitet innen EU koster cirka 70 milliarder kroner årlig. Også i Norge er utfordringene store. Derfor har Statens vegvesen etablert Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet.

– Viktig kompetanseutveksling
Cirka 50 bransjefolk deltok da Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd arrangerte samling for profesjonelle aktører innen innbruddsalarmsystemer.

NY STANDARD: NS 5834

I mål med sikringsstandarden for bygg, anlegg og eiendom
– Sikkerhet må planlegges fra dag én for å kunne ivareta både trygghet og åpenhet. Det sier statsråd Jan Tore Sanner, som nylig mottok den nye standarden NS 5834: «Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom».

SKYDD

Stor oppslutning og mange nyheter
Skydd bekreftet posisjonen sin som Nordens største sikkerhetsmesse da 10.576 gjester besøkte Stockholmsmässan i løpet av tre oktober-dager. 235 leverandører og organisasjoner stilte ut sine produkter og tjenester.

NY SJEF I NHO SERVICE

Fra høyrisiko til høyintensivt
Både sikkerhet og beredskap har stått på agendaen hennes i flere omganger. Men for Anne-Cecilie Kaltenborn er det også andre ting som gjør jobben som ny administrerende direktør i NHO Service spennende.

SAMFUNNSSIKKERHET

Samfunnsutvikling – fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer
Vi lever i et samfunn, som konstant endrer seg, og i takt med samfunnets endringer endrer også risikobildene seg. Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) danner grunnlag for blant annet sikringstiltak, beredskapsplaner, øvelser og tilsyn. Men alle former for ROS gir hovedsakelig et statusbilde av hvordan risikobilde er eller var da analysen ble gjennomført.
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

KRIMINALITET OG SIKRING

Gi folket brød og faktura!
Det har vært mye fokus på Trondheim-politiets aksjon mot et nettkatalogfirma i høst, men dette er bare en av flere aktører. Fremgangsmåtene som disse virksomhetene bruker, er mange.
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har en fast spalte om kriminalitet og sikring.

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Uenighet og tvister på bedriften
Samarbeidet med de tillitsvalgte kan være krevende. Ofte oppstår det uenighet og tvister. Hovedavtalen § 2-3 (LO-NHO) inneholder regler om partenes forhandlingsrett og forhandlingsplikt.
NHO Service sin faste spalte om juss og arbeidsmiljø.

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bladet avdekker sikkerhets- og risikobehov, og gir faginformasjon om  sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS