Aktuell Sikkerhet 6/2017

NYTT NUMMER: Med mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet trodde Inger-Lise Førland Utland at hun ville bli attraktiv i arbeidsmarkedet. – Joda, jeg har jobb. Men den er ikke spesielt relevant for meg, sier 25-åringen.

Publisert

Aktuell Sikkerhet nummer 6/2017 er på vei ut til abonnentene, og i denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER

Justisministerens snudde i siste liten
«1. januar 2018 skulle bli en merkedag i sikkerhetsbransjen, men så våknet plutselig justisminister Per- Willy Amundsen – noen få uker før de nye kravene skulle tre i kraft ved nyttår.»
Les lederartikkelen her

KAMERAOVERVÅKING

– Klare for vekst
GDX er rigget for å firedoble omsetningen, men eierne bak distributør-selskapet stresser ikke for å bli store. Nylig flyttet de inn i nye lokaler, og antall ansatte steg fra to til tre.

PRIVAT-OFFENTLIG SAMARBEID

Politiet med nytt tipsmottak for bilder
Politiet jobber med etablering av et eget tipsmottak for elektronisk bildemateriell. Dette ble testet under «Øvelse Nordlys», og bilder fra Sporveiens sikkerhetskameraer bidro til at «terroristen» ble pågrepet.

SAMFUNNSSIKKERHET

Har master – mangler relevant jobb
Med mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet trodde Inger-Lise Førland Utland at hun ville bli attraktiv i arbeidsmarkedet. – Joda, jeg har jobb. Men den er ikke spesielt relevant for meg, sier 25-åringen.

DESIGNING OUT CRIME

Foreslår nasjonalt sikkerhetsrådgivningsorgan:
– Sikkerhet oppleves som plunder og heft – Norge bør ha et eget riksdekkende organ for sikkerhetsrådgivning. Vi kan ikke forvente at enhver kommune eller driftsenhet i politiet har tilstrekkelig kompetanse til å gi treffsikre råd.

UTDANNING

Flertall FOR sikkerhetsfag i videregående skole:
Nå utvider Securitas utenlands-utvekslingen

– Jeg har stor nytte av utvekslings- oppholdet i England i vekterjobben min her hjemme! Det sier Securitaslærling Caroline Netskar Pettersen. I år fullfører hun utdanningen sin i sikkerhetsfaget – et fag som Kunnskapsdepartementet truer med å avvikle.

SIKKERHETSKAMERAER

Sikrer en av verdens bratteste gondolbaner
Turistmagneten Loen Skylift sparer halvannen stilling takket være sikkerhetskameraer fra Sitecom Security. Den landsdekkende distributøren sørger også for at folk i hele verden kan ta del i den spektakulære turistattraksjonen gjennom webkameraene som er plassert innerst i Nordfjord.

VEKTEROPPLÆRING

Minstekravet til vekteropplæring blir stående
Justisminister Per-Willy Amundsens plutselige ordre om å redusere opplæringskravet for ordensvakter i egenvakthold, slo nærmest ned som en bombe i sikkerhetsbransjen og Politidirektoratet. Over nyttår møtes arbeidsgiverog arbeidstakersiden for å finne en løsning.

INNOVASJON

Alarmbehandling med kunstig intelligens
Stanley Security og Esmart Systems går sammen for å utvikle og levere innovative og fremtidsrettede velferds- og sikkerhetsløsninger.

OSPA-PRISEN

Et liv med sikkerhet – fra Nato til næringslivet
Alt henger sammen med alt. Yrkeslivet til Kim Traavik har handlet om hvordan utenriks- og sikkerhetspolitikk henger sammen med digital sårbarhet og med jobben som vekter. Nå har Ospa-prisvinneren passert 70, men fortsetter å skrive om sikkerhet.

VAKTHOLD

Vil omsette for 30 millioner etter oppkjøp
Q-Sec og Protect kjøper to nye selskaper, og forventer i 2018 å omsette for 30 millioner kroner. Dette er en dobling sammenlignet med deres samlede omsetning i 2015.

DATASIKKERHET

– Skal være best på informasjonssikkerhet
Når Even Alexander Hagen viser frem fylket sitt, er det sikkerhetsmiljøene han skryter av. Fylkesordføreren omtaler Oppland som «Cyberlandet» og vil gjerne skape enda flere arbeidsplasser innen informasjonssikkerhet.

NASJONAL SIKKERHET

Beskyttelse mot tilsiktede handlinger
Hva en virksomhet kan bli utsatt for avhenger av hva den representerer, hva den gjør, hvor viktig den er i opprettholdelse av samfunnet, hvilke funksjoner den betjener og for øvrig hvilke verdier den forvalter. Det er ikke slik at en gitt type virksomhet har et fast sett av trusler som den blir utsatt for eller en sjablong beskyttelse. Dette må avklares gjennom en helhetlig sikringsrisikoanalyse.
Artikkelen er skrevet av Rolf Jullum, sjefingeniør fysisk sikkerhet og beskyttelse, i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

SAMFUNNSSIKKERHET

Fremtidens samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid er sømløs og i sanntid
Samfunnet er i konstant endring og påvirkes av alle aktørers behov og aktiviteter. Teknologisk utvikling er en sentral faktor i hvordan våre behov gradvis dekkes mer og mer sømløst. Allerede i dag eksisterer det mange løsninger som dekker behov innenfor sine fagområder, men samlet kan løsningene bidra til økt merverdi også for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet.
Osman M. Ibrahim, risk manager, har en fast spalte om samfunnsikkerhet.

KRIMINALITET OG SIKRING

– Passivitet i styrerommet er den største sikkerhetstrusselen!
Dette uttalte administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer under konferansen «Cybersikkerhet i styrerommet» i regi av Dataforeningen.
Artikkelen er skrevet av Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i NSR.

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Arbeidstid - nyttige begreper
Arbeidsgiver bør gjøre seg kjent med sentrale begrep som gjelder arbeidstid, blant annet for å sikre lovlige arbeidstidsordninger i bedriften og for å minimere risiko for overraskende krav om overtidsbetaling fra de ansatte.
Artikkelen er skrevet av advokat Karianne Ask i NHO Service.

FASTE SIDER

Nytt om navn

Sikkerhetsmarkedet
Se nettutgaven her

Sikkerhetskalenderen
Se nettutgaven her

Aktuell Sikkerhet kommer ut seks ganger i året, og er fagbladet for deg som arbeider med sikkerhetsløsninger i privat næringsliv og i det offentlige.

Bestill abonnement her

Last ned enkeltsider eller hele bladet her

Powered by Labrador CMS