Vektere på Bodø Lufthavn tar smittevern på alvor, men klarer samtidig å beholde humøret på tross av krise-tilstanden Norge befinner seg i.
Vektere på Bodø Lufthavn tar smittevern på alvor, men klarer samtidig å beholde humøret på tross av krise-tilstanden Norge befinner seg i.

Over 1000 vektere permittert:
– Ordensvaktene mest utsatt

Blant de 45.000 arbeidstakerne som Nav de siste fem dagene har registrert som permitterte, er flere enn tusen av dem vektere og ordensvakter. – Dette er bare begynnelsen. Antall permitterte i sikkerhetsbransjen vil vokse.

Publisert

Det er Runar Karlsen, bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel, som kommer med denne dystre uttalelsen.

– Situasjonen er generelt kritisk, men foreløpig er vektere og ordensvakter innen uteliv og arrangementssikkerhet mest utsatt. Det samme gjelder selskapene som leverer tjenester i dette segmentet. De som kjøper vakt- og sikringstjenester til uteliv og arrangementer er pålagt omfattende restriksjoner som følge av korona-utbruddet. I mange tilfeller er virksomhetene helt ned-stengt, legger han til.

Runar Karlsen, bransjedirektør i NHO Service og Handel, frykter økt antall permitterte vektere og ordensvakter, men gleder seg samtidig over at vektere brukes i nye funksjoner – blant annet grensekontrollen på Oslo Lufthavn.
Runar Karlsen, bransjedirektør i NHO Service og Handel, frykter økt antall permitterte vektere og ordensvakter, men gleder seg samtidig over at vektere brukes i nye funksjoner – blant annet grensekontrollen på Oslo Lufthavn.

Også arbeidsgivere som leverer tradisjonelle vektertjenester har de siste dagene vært nødt til å permittere ansatte.

– Innen helse har vi sett en økning i bruk av vektere. Dette gjelder blant annet på mottak for korona-testing. Vi ser at vektere rundt omkring i hele landet gjør en fantastisk jobb med veiledning og tilrettelegging på disse. Selskapene gjør nå det de kan for å unngå permitteringer, men ser at antall permitteringer vil kunne øke i tiden fremover, sier Runar Karlsen – og legger til:

– Flyplassikkerhet, varehandel og på sikt kjøpesenter er blant de markedene som bransjen opplever sviktende etterspørsel fra.

Nokas er det selskapet som har desidert størst leveranse til landets flyplasser. Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen kommenterer situasjonen hos dem slik:

–Vi følger situasjonen kontinuerlig. Noen oppdrag mister vi fordi behovet bortfaller, mens nye oppdrag kommer til fordi nye behov oppstår. Heldigvis er bare et fåtall permittert foreløpig. Vi gjør det vi kan for å sysselsette flest mulig, blant annet ved å omdisponere mannskapene. Dette er vi imidlertid åpne om at kan endre seg fra dag til dag. Den viktigste oppgaven vi har nå er å holde mannskapene friske for å være beredt til å kunne er ivareta alle samfunnskritiske oppgaver vi har og kan komme til å få. I tillegg til at dette gjelder tradisjonelle vekteroppgaver, er også kontanthåndteringen vår med tilførsel av penger til samfunnet helt avgjørende i disse krise-tider. Det samme gjelder drift av alarmstasjonen vår. Vi gleder oss over at vi fortsatt klarer å opprettholde alle våre leveranser og forpliktelser. Dette skyldes ikke minst at vi har innført strenge hygienetiltak for å beskytte både andre og oss selv mot smitte.

– Når det gjelder vår store avtale om flyplassikkerhet med Avinor, er forutsetningene endret de siste dagene som følge av redusert flytrafikk. På Oslo Lufthavn overtok vi mandag mesteparten av funksjonene som Heimevernet bisto med i grensekontrollen av passasjerer fra utlandet. Denne oppgaven utfører vi sammen med politiet, legger Mauritzen til.

Runar Karlsen gleder seg over at politiet samarbeider med Nokas om grensekontrollen på Oslo Lufthavn. Han har gjennom dialog med beredskapsledelsen i Politidirektoratet fått forsikring om at samhandlingsavtalen mellom politiet og sikkerhetsbransjen brukes i den krisesituasjonen som Norge er i nå.

– På Oslo Lufthavn er flyplasskontrollørene fra Nokas godt kjent med forholdene på flyplassen. De har kunnskap om flypassasjerene, jobber daglig med veiledning og er dyktige på konflikthåndtering. Det er fornuftig samfunnsøkonomi å bruke dem i nye roller slik situasjonen er nå. Dette er noen få av mange gode grunner for at vektere bør gjøre den jobben Heimevernet i utgangspunkt ble satt til å utføre i grensekontrollen, sier Karlsen.

Han understreker at det er vektere og ordensvakter tilknyttet segmentet uteliv og arrangementer som lider mest om dagen.

– Denne delen av sikkerhetsbransjen er spesielt sårbare. Jeg har snakket med arbeidsgivere som over natta mistet hele kundegrunnlaget sitt. Det er ille, og ekstra ille er det fordi de fleste oppdragene de har hatt faktureres i ettertid. Oppdrag de hadde i februar forfaller til betaling i mars, og etter korona-utbruddet frykter mange at de står langt bak i køen når kundene prioriterer i regningsbunken sin, sier Runar Karlsen.

Når Karlsen antyder at flere enn ett tusen vektere og ordensvakter er permittert, så er det tallet knyttet til permitteringer i medlemsbedriftene til NHO Service og Handel.

– Generelt kan jeg si at sikkerhetsbransjen følger korona-utviklingen tett, og vi er jevnlig i kontakt med myndighetene for å bidra med løsninger i utfordringene som oppstår hver eneste dag. Vi jobber også med å få godkjenning for at de selskapene som er godkjent til å drive vekteropplæring kan drive teoriundervisningen som fjernundervisning i de neste 3-6 månedene, sier Runar Karlsen.

Powered by Labrador CMS