Vakt-gründer fengsles for vold

Selv om eks-konas date ble liggende bevisstløs og blødende på bakken, fortsatte ordensvakt-gründeren å slå og sparke ham i hodet. Nå er han dømt til seks måneders fengsel.

Publisert

Voldsepisoden skjedde tidlig i fjor høst, og dommen falt for få dager siden. Etter den tid har mannen fratrådt rollene som daglig leder og styreleder i vaktselskapet som han har vært med på å bygge opp.

I dommen slås det fast at den fornærmede mannen, som ordensvaktens eks-kone var på date med, ble påført nesebensbrudd og brudd i kjevebeinet. Med utgangspunkt i domfeltes bakgrunn, er dommerne overbevist om at han måtte anse det som sikkert eller overveidende sannsynlig at slike, eller lignende, skader ville oppstå.

– Retten er overbevist om at tiltalte følte seg forsmådd, var sjalu og usikker på fornærmede, slår tingretten fast.

Dette er noe av det tingretten la vekt på i skjerpende retning.

– Voldsutøvelsen kunne lett ført til betydelige hodeskader. Tiltalte viste et forbrytersk forsett. Fornærmede var helt forsvarsløs, og var prisgitt andre personer som tilfeldigvis var på samme sted. Voldshandlingen skjedde i det offentlige rom, og fornærmede ble påført flere harde knyttneveslag og harde spark, også etter at han var gått i bakken.

– Dette tilsier at straffen bør settes til fengsel i syv måneder, heter det dommen.

I formildende retning har retten tatt hensyn til at ordensvakten i lengre tid forut for voldshandlingen var plaget av psykiske problemer som følge av angst og depresjon.

– En del av sykdomsbildet var også – slik retten oppfattet det – at han hadde problemer med å forstå og tolke hva andre sa og mente. Han har hatt flere innleggelser og gikk til behandling, skriver tingretten – om mannen som de siste årene har jobbet som ordensvakt ved utesteder.

Alt i alt mener tingretten at en riktig straff er fengsel i seks måneder. Han får fradrag for seks dager i varetekt. Ordensvakten må også betale 30.000 kroner i oppreisning til fornærmede og 5.000 kroner i saksomkostninger.

Den grove volden ble ikke utøvd i forbindelse med hans arbeid som ordensvakt eller i tilknytning til vaktselskapet. Han var verken bøtelagt eller straffedømt fra før.

Powered by Labrador CMS