Securitas og PSS Securitas skal i årene som kommer sørge for sikkerheten hos Color Line (arkivfoto).
Securitas og PSS Securitas skal i årene som kommer sørge for sikkerheten hos Color Line (arkivfoto).

Securitas sikret seg Color Line-kontrakt

Securitas stråler etter at selskapet denne uka ble valgt som ny leverandør av vektertjenester til Color Line. Deler av avtalen skal ivaretas av PSS Securitas som ikke har tariffavtale. Det bekymrer Norsk Arbeidsmandsforbund.

Publisert

Nokas har i en årrekke levert vektertjenester til Color Line, men måtte denne gangen se seg slått av konkurrenten Securitas.

Leveransen som partene har kjempet om består av sikkerhetsleveranser både på land og i rederiets skip. De siste årene har størsteparten av leveransen bestått av vektertjenester på skipene. Avtalen som Color Line ikke fornyer med Nokas, ble inngått for litt over fem år siden.

– Vi ser frem til å levere tjenester for Color Line. Vi er glade for å ha dem tilbake i porteføljen og ser frem til et spennende og utviklende samarbeid, sier salgssjef Geir André Moksness-Skaug i Securitas.

Kontraktssummen er, etter det Aktuell Sikkerhet erfarer, på mer enn 20 millioner kroner. Verken Securitas eller Color Line vil kommentere dette. Da Aktuell Sikkerhet omtalte en tilsvarende avtale i 2010, som ble inngått mellom G4S (senere Nokas) og rederiet, hadde denne en verdi på 18 millioner kroner og involverte nærmere 90 vektere.

Markedssjef Eldrid Odden Otterlei i Securitas AS sier at Securitas er eier av den inngåtte avtalen med Color Line, men at PSS Securitas vil være underleverandør på deler av den.

På spørsmålene om hvordan leveransen fordeler seg mellom Securitas og PSS Securitas, og om sistnevnte selskap har tariffavtale, svarer hun samlet:

– Vi ønsker ikke å gå i videre detaljer i forhold til avtalen.

Det ønsker imidlertid Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) å gjøre. Forbundssekretær Terje Mikkelsen sier at PSS Securitas ikke har tariffavtale, og at kontrakten mellom Color Line og Securitas vil bli tema under et møte førstkommende mandag. Der vil hovedtillitsvalgte fra både Securitas og Nokas være tilstede for å snakk med NAF-representanter.

– Først og fremst skal vi diskutere muligheten rundt, og grunnlaget for, en eventuell virksomhetsoverdragelse. I den forbindelse er det naturlig å snakke om konsekvensene av en manglende tariffavtale. Tap av retten til avtalefestet pensjon (AFP) er en av rettighetene vi frykter vil ramme de nåværende Nokas-vekterne. Dette er noe de er sikret gjennom sine ansettelsesvilkår i dag – takket være nettopp den eksisterende tariffavtalen, sier Terje Mikkelsen.

På vegne av Norsk Arbeidsmandsforbund karakteriserer han det som svært ugreit at Securitas, som er en betydelig bransje-aktør, går til det skrittet å bruke underleverandør uten tariffavtale:

– Det undergraver bransjens seriøsitet og den tillit som vi gjennom mange år har kjempet for å opparbeide. Å bruke en underleverandør, i dette tilfellet eget datterselskap uten tariffavtale, er noe vi ikke har sett før i denne type kontrakter. PSS Securitas har i flere år operert vesentlig i utelivs- og eventsegmentet, men ikke i det tradisjonelle sikkerhetsmarkedet slik som nå. Jeg vil påstå at denne løsningen er konkurransevridende og ødeleggende for fellesskapet, sier Mikkelsen.

Det formelle navnet til PSS Securitas er Personal Service og Sikkerhet AS. Securitas eier 100 prosent av Personal Service og Sikkerhet AS.

– Det er ikke lovpålagt å ha tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men norsk arbeidsliv er i stor grad tuftet på en slik ordning. Dette er det bred enighet om mellom partene, som for vekternes del er Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og NHO gjennom NHO Service og Handel på den andre. Vi har hatt tariffavtale med det selskapet som i dag er Securitas siden 1932, sier Mikkelsen.

Fagforeningen Parat er også engasjert i saken. Flere av de Nokas-ansatte er organisert der, og de siste dagene har det vært hektisk møtevirksomhet mellom tillitsvalgte og vektere i Color Line-systemet.

– Vi er i dialog med juridisk avdeling i Parat for å drøfte hvordan dette kan angripes videre. Medlemme er redde for å miste rettigheter og inntekter når ny leverandør kommer inn. Det er skuffende at et så stort selskap som Securitas bruker mannskaper uten tariffavtale. Gjennomsnittsalderen blant medlemmene våre som jobber for Color Line er høy, sier Christian Svensen - hovedtillitsvalg for Parat i Nokas Vakt.

– PSS Securitas er ikke medlem hos oss. Som landets største aktør innen ordensvaktsegmentet synes jeg det er synd. Vi skulle gjerne hatt dem med, sier bransjedirektør Runar Karlsen i NHO Service og Handel.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, svarer ikke på Aktuell Sikkerhets spørsmål om rederiet har noen policy når det gjelder bruk eller ikke bruk av leverandører uten tariffavtale. I stedet sier han dette:

– Jeg tar det for gitt av vi følger alle eksisterende spillereglene i norsk arbeidsliv. Utover det vil jeg ikke kommentere dette, Mathisen.

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas ønsker ikke å kommentere tildelingen.

Doblet resultatet

Securitas AS kjøpte rogalandselskapet Personal Service og Sikkerhet AS i 2011. Hensikten var å bli markedsleder innen arrangementsikkerhet og ordensvakttjenester, noe de også har klart.

Personal Service og Sikkerhet AS hadde i 2018 driftsinntekter på nærmere 178 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på mer enn 11 millioner kroner. Sistnevnte tall doblet seg fra 2017.

Gründer Harald Lilleeidet er fortsatt daglig leder i selskapet, som markedsføres under navnet PSS Securitas. Admininstrerende direktør Martin Holmen i Securitas AS er styreleder i PSS Securitas.

PSS Securitas har i motsetning til Securitas AS ikke tariffavtale. De er heller ikke medlem i NHO Service og Handel, slik Securitas AS er. Martin Holmen er gjennom dette medlemskapet NHO Service og Handel sin representant i det sentrale NHO-styret.

 

Powered by Labrador CMS